Tervetuloa LIFECON-hankkeen ja Demography-ohjelman tapahtumiin!

Yleiskuva yleisöstä Musiikkitalon salissa

LIFECON-hanke järjestää tapahtumia lisätäkseen vuorovaikutusta päättäjien ja muiden sidosryhmiensä kanssa sekä tehostaakseen tutkimuksen vaikuttavuutta. 
Täältä löydät viimeisimmät keskustelutilaisuudet ja muut tapahtumat. 

Nuoret ja mielenterveys - miten rakennamme polun hyvää työelämään? 18.1.2024 - tervetuloa mukaan!

Nuoret ja mielenterveys

Yhä useammalla nuorella on mielenterveyden häiriöitä. Lähes 100 000 ihmistä oli yli 10 päivää poissa töistä mielenterveyden häiriöiden vuoksi 2022. Heistä 40 % oli alle 35-vuotiaita. 

Miten tähän on tultu? Mikä ratkaisuksi?

Tervetuloa kuulemaan tuoretta tutkimustietoa ja keskustelemaan siitä, mitä nuorten mielen hyvinvoinnin parantamiseksi voidaan tehdä elämänkaaren eri vaiheissa - lapsuudessa, nuoruudessa ja työuran alussa.

Aika: torstai 18.1.2024 klo 13–15
Paikka: Tiedekulma, Yliopistonkatu 4, Helsinki.

Tilaisuutta voi seurata myös verkon kautta Tiedekulman sivuilta. LIFECON järjestää tilaisuuden yhdessä ACElife-hankkeen kanssa.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan. 

DEMOGRAPHY Talks: Maahanmuuttajat työelämässä -webinaari 12.9.2023 klo 14–15

Suomalainen työelämä moninaistuu. Tämä haastaa työyhteisöjä ja johtajuutta, mutta myös työntekijäoikeuksien toteutumista. Miten taataan tasa-arvo työelämässä, ja miten työyhteisöissä tuetaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta? Millainen työkyky maahanmuuttajilla on rekisteritutkimuksen valossa, ja miten sitä voidaan tukea? 

Demography Talks -sarjan toisessa webinaarissa erikoistutkija Sari Vanhanen Siirtolaisuusinstituutista esittelee tutkimusta "Tasa-arvon ja osallisuuden haasteet työyhteisössä" ja tutkimusprofessori Ari Väänänen tutkimusta "Maahanmuuttajataustaisen väestön ja valtaväestön työkyvyttömyys hoiva-alalla rekisteritutkimuksen valossa"

Tutustu tilaisuuden esityksistä tehtyyn tiivistelmään: Osallisuuden tunne on resurssi työyhteisölle – ja sen luominen on kaikkien vastuulla. 

Lisätietoa Demography Talks -webinaareista ohjelman sivuilla.

Demography Talks -webinaarisarja

Demography talks tilaisuudet 2023

Tervetuloa kuulemaan tutkittua tietoa väestörakenteen muutoksista Demography Talks -webinaareihin.  Tunnin mittaisissa tilaisuuksissa esitellään kahta ajankohtaista tutkimusta väestörakenteen muutoksesta. Webinaarisarja on avoin kaikille.
  

Tutustu aiheisiin ja ilmoittaudu mukaan

Osatyökykyiset työelämässä – ratkaisuja työssä jatkamiseen -webinaari 24.8.2023

Työterveyslaitos ja Keva järjestivät yhdessä Osatyökykyiset työelämässä – ratkaisuja työssä jatkamiseen -webinaarin, jossa kerrottiin, miten työpaikoilla voidaan helpottaa osatyökykyisten työntekijöiden työssä jatkamista. 

Webinaarissa kuultiin muun muassa työkyvyttömyyden tilannekuvasta ja tarjottiin tutkittua tietoa osasairauspäivärahan ja osatyökyvyttömyyseläkkeen käyttöön liittyvistä asioista. Kerroimme myös, minkälaisia vaikutuksia etuuksilla on tutkimusten mukaan työurien pituuteen sekä tarjosimme vertailukelpoista tietoa julkiselle ja yksityiselle sektorille.

Katso tilaisuuden tallenne.

Keskustelutilaisuus: Miten talous kestää väestörakenteen muutoksen? Hybridi-tapahtuma 17.1.2023 Tiedekulmassa

Uhkaako kansantalouttamme kurjistuminen? Mikä ratkaisuksi?
Helsingin Tiedekulmassa kuultiin Tarmo Valkosen ja Taina Leinosen alustukset,  joiden jälkeen käytiin mielenkiintoinen paneelikeskustelu. Paneelissa mukana  Sixten Korkman, Jenni Pääkkönen, Suvi-Anne Siimes, Ismo Linnosmaa ja Tarmo Valkonen. Tilaisuuden vetäjänä Sakari Sirkkanen.

Katso tallenne ja tutustu tiedotteeseen!

DEMOGRAPHY-ohjelman Kick off: Pitää ymmärtää syitä, jotta osaa tehdä ratkaisuja 15.8.2022  Musiikkitalossa

Strategisen tutkimuksen DEMOGRAPHY –ohjelman Kick-offissa keskusteltiin syntyvyyden alenemisesta, työikäisten määrän vähenemisestä ja eliniän pidentymisestä. Tilaisuus keräsi lähes 200 tutkijaa, asiantuntijaa ja päättäjää Helsingin Musiikkitaloon. Tutustu koontiin tilaisuuden annista.

Koonti DEMOGRAPHY Kick off 15.8.2022

Ohjelma DEMOGRAPHY Kick off 15.8.2022