Työpaketit

Kaksi hahmoa

LIFECON-hankkeen rakennekuvaus

LIFECON rakennekuva

Työpaketti 1. Perheenmuodostus

Työpaketin vetäjä Antti Kauhanen, Etla, p. 050 569 7627, [email protected] 

 • perherakenteiden syyt ja seuraukset
 • hedelmällisyys
 • koulutus
 • terveys
 • työelämäkokemukset
 • työmarkkinoille osallistuminen

Työpaketti 2. Työelämä

Työpaketin vetäjä Svetlana Solovieva, Työterveyslaitos, p. 043 8259557, [email protected]

 • työelämän rakenteiden syyt ja seuraukset
 • työntekijöiden taustatekijät
 • työmarkkinoille osallistumisen eri muodot
 • työuran vaiheet
 • työmarkkinatoimenpiteiden vaikuttavuus

Työpaketti 3. Ikääntyminen, terveys ja hoiva

Työpaketin vetäjä Pekka Martikainen, Helsingin yliopisto, p. 040 2861946, [email protected]

 • kuolleisuuden pitkän aikavälin kehitys
 • ikääntyvien terveyden, toimintakyvyn ja hoivan tarpeen syyt ja seuraukset
 • sosiaaliset ja taloudelliset tekijät

Työpaketti 4. Hyvinvointivaltion kestävyyden parantaminen

Työpaketin vetäjä Tarmo Valkonen, Etla, p. 050 3296014, [email protected]

 • tulevaisuuden väestörakenteen muutosten ja oikeudenmukaisemman finanssipolitiikan talousvaikutukset
 • muissa työpaketeissa tarkasteltujen politiikkatoimenpiteiden vaikutukset kansantalouteen ja julkiseen talouteen

Työpaketti 5. Vuorovaikutus

Vuorovaikutusvastaava Kristiina Kulha, Työterveyslaitos, p. 040 5486914, [email protected]

 • Vuorovaikutus hankkeen sidosryhmien kanssa on tärkeää, jotta hankkeen tuottamat ratkaisut palvelisivat mahdollisimman hyvin tiedon tarvitsijoita kuten asiantuntijoita ja päättäjiä.

 • Sidosryhmät auttavat tunnistamaan analyyseissä huomioitavia oleellisia tekijöitä, tulkitsemaan tutkimustuloksia ja laatimaan politiikkasuosituksia.
 • LIFECONin sidosryhmiin kuuluu muun muassa ministeriöitä, asiantuntijaorganisaatioita sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä.