Kehitämme työtä yhdessä

x

Digitaalisten välineiden avulla voi mahdollistaa ihmisten osallistumisen ja osaamisten laajemman hyödyntämisen yrityksen toiminnassa. Digitaalisuus myös mahdollistaa ja haastaa uudella tavalla yrityksen toimintaa. Muutokset luovat myös epäselvyyttä: miten ja mihin keskittyä tekemisessä.  

Keskeistä on, miten hyödynnämme toimivia kehittämisen menetelmiä yhdessä – digitaalisesti tai muuten.  Tutustu yhteen kehittämisen menetelmään ja ota käyttöösi kolmen horisontin malli.

Kehittämisen kolme horisonttia -malli yrittäjälle

Kehittämisen kolme horisonttia menetelmä on yksinkertainen, ja se toimii parhaiten yhteiskehittämisen välineenä. 

Menetelmä auttaa hahmottamaan yhdessä  yrityksen suuntaa ja priorisoimaan, mihin asioihin on tärkeä keskittyä heti ja mitä voimme tehdä myöhemmin.

x

Miten voit hyödyntää Kehittämisen kolme horisonttia -menetelmää?

A. Ideoikaa ja kirjatkaa tekemisiä, jotka ovat tärkeitä toiminnallenne

Kolmessa horisontissa on kuvattuna kolme eri aikaikkunaa tavoitteille ja tekemiselle. Jokaisessa aikahorisontissa on:

 • ohjeellinen aika erottamassa aikahorisontteja toisistaan.
  Arvioikaa, ovatko annetut ajat yrityksenne toiminnalle sopivia.
 • apukysymyksiä, jotka auttavat ideoimaan sekä priorisoimaan tekemisiä ja kehittämistä eri aikahorisontteihin.
 • tekemisen tavan kuvauksia eri aikahorisonteissa.

1. Horisontti, noin 1–3 kuukautta

 • Miten kehitämme perustekemistä, liiketoimintaa?
 • Mikä on tärkeintä, kiireellisintä ja tärkeintä saada paikoilleen, esimerkiksi tekemiset, prosessit, järjestelmät
 • Ajatuksena toiminnan jatkuva parantaminen

2. Horisontti, noin 4–6 kuukautta

 • Miten voimme varautua uusiin tilanteisiin muutoksissa? Miten kokeilemme pienesti? Miten voimme kehittää osaamista ja muita toimintaedellytyksiä?
 • Ajatuksena uudet avaukset, askeleittain oppiminen, kasvu ja skaalaus

3. Horisontti, noin 1–2 vuotta

 • Mitä ovat isot suunnanmuutokset? Mitä visionääristä kehitystä meillä on tai voisi olla? Mihin olemme matkalla
 • Ajatuksena strateginen, pidemmän aikavälin kehittäminen, tulevaisuuden visiointi, mahdollisuudet, ennakointi

Kolmannesta horisontista on hyvä palata vielä takaisinpäin 1. ja 2. horisontteihin. Miten tulevaisuuden näkymämme voivat vaikuttaa yhteiseen lähitulevaisuuden tekemiseen?

Pohtikaa, mitä osaamisia ja kyvykkyyksiä sekä resursseja tekemiset eri aikahorisonteissa edellyttävät.

B. Keskustelkaa ideoimastanne kolmen horisontin kuvasta

 • Järjestäkää alustalla olevia ideoita ja tekemisiä uudelleen eri aikahorisontteihin.
 • Varmistakaa, että saatte riittävän yhteisymmärryksen kolmen horisontin kuvasta ja tekemisistä.

C. Sopikaa, miten edistätte työstämäänne kuvaa toimenpiteiksi ja toiminnaksi

 • Rakentamaanne kuvaa toimenpiteistä voi yhdistää muihin apuvälineisiin esimerkiksi vuosikello -suunnitteluun.

Digitaaliset alustat ja välineet auttavat osallistumista ja yhdessä suunnittelua. Menetelmää voi käyttää myös esimerkiksi fläpeillä työskennellen.

Lähteitä ja kirjallisuutta

Ikoni jossa on kirja.

Tämän sivun sisällöt perustuvat soveltaen seuraaviin lähteisiin: