Vaikutukset osaamiseen

x

Kun digivälineitä otetaan yrityksessä käyttöön, toimintatavat ja tehtävät muuttuvat ja tarvitaan uutta osaamista. Varmista sujuva digivälineen käyttöönotto sekä tuottava, mielekäs ja turvallinen työ näitä vinkkejä hyödyntämällä.

Ota toimintamallitieto, käyttötieto ja laitetieto haltuun

Digitalisaatio tarkoittaa usein erilaisten järjestelmien ja toimintaprosessien entistä suurempaa integraatiota: ”kaikki vaikuttaa kaikkeen”.  Digivälineet sekä mahdollistavat että edellyttävät uusia työkäytäntöjä, uudenlaisia prosesseja ja uutta työnjakoa.

Siksi uusien digivälineiden hyödyntäminen vaatii laajaa osaamisen kehittämistä niin yksilön, yrityksen kuin kumppaniverkostonkin osalta.

Jotta toiminta sujuu tehokkaasti ja laadukkaasti, on ymmärrettävä uusi toimintamalli ja hallittava uudet työprosessit, digivälineen käyttö ja välineen tekniikka riittävän hyvin.

Näitä osaamisen alueita kuvaavat toimintamallitieto, käyttötieto ja laitetieto. Ne kytkeytyvät toisiinsa ja varmistavat digivälineen tehokkaan ja tuottavan käytön, ks. kuva.

Toimintamallitieto, käyttötieto ja laitetieto kytkeytyvät kuviossa yhteen luoden kokonaisuuden, jossa välineet, tekijät, säännöt, yhtelsö, työnjako, kohde, tulos ja asiakas nivoutuvat toisiinsa.

Osaamisalueet digivälineiden käyttöönotossa.

 

Viisi vinkkiä!

Osaamisen kehittäminen digisiirtymässä:

  1. Digitaalisuus vaatii monenlaista uutta osaamista – osaamista pitää kehittää ajoissa.
  2. Luo toimintamallitietoa: miksi järjestelmä on yritykselle tärkeä?
  3. Ota haltuusi käyttötieto: miten järjestelmää käytetään erilaisissa tilanteissa?
  4. Hallitse laitetieto! Mitä järjestelmällä voi tehdä?
  5. Ok-malli auttaa sinua osaamisen kehittämisen suunnittelussa

Ota OK-malli tueksi!

Miten yrittäjänä voit ottaa tietojärjestelmämuutoksen hallitusti käyttöön ja oppia kaikki tarvittavat asiat? Ota käyttöösi OK-malli, eli Osaamisen kehittäminen tietojärjestelmämuutoksessa -malli.

Siinä havainnollistetaan digivälineen käyttöönottoprosessi, sujuvan käytön osaamisvaatimukset ja osaamisen kehittäminen.  

Mallissa edellä kuvatut erilaiset oppimisen kohteet – laitetieto, käyttötieto ja toimintamallitieto - on liitetty käyttöönottoprosessiin selventämään, mitä olisi hyvä opetella missäkin vaiheessa.

OK-malli kuvattuna.
Osaamisen kehittämisen malli, Tuomivaara ym. 2019.

Yritystarina: ERP-tietojärjestelmä hallitusti käyttöön

Ikoni jossa on robotti.

Eräässä yrityksessä uuden integroivan tietojärjestelmän (ERP) käyttöönottoprosessi valmisteluineen kesti usean vuoden ajan. Osaamisen kehittämisen sisällöt (toimintamallitieto, käyttötieto ja laitetieto) ja osaamisen kehittämisen keinot vaihtelivat käyttöönottoprosessin edetessä:

  • Alusta asti keskeistä oli oppia uusi toimintamalli ja käytön periaatteet, jotta kaikki käyttäisivät järjestelmää samoin ja laaja, integroitu järjestelmäkokonaisuus toimisi luotettavasti.

  • Käyttöönottovaiheessa korostui järjestelmän teknisten yksityiskohtien hallinta.

  • Välittömästi alkoi myös järjestelmän jatkokehitys: monivaiheisten työprosessien käytännön toteutus uuden järjestelmän avulla nosti esille tarpeita esimerkiksi yhteenvetoraporteille, joiden avulla työ sujui tehokkaammin.

Osaamisen kehittämisen keinoja yrityksessä 

x
Esimerkkejä osaamisen kehittämisen keinoista (Ala-Laurinaho ym. 2020)

Lähteet ja kirjallisuutta

Ikoni jossa on kirja.

Lähdetieto:

Lisää kirjallisuutta aiheesta: