Työntutkimuksesta sujuvuutta toimintaan

x

Yrittäjä, pitääkö sinun kartoittaa epäkohtia toiminnassa tai löytää perusteita investoinneille? Työntutkimuksen avulla voit löytää työstä ja työympäristöstä kehittämisen kohteita tai perustella ja konkretisoida jo tunnistetut kehittämisen kohteet.

Työntutkimus on jatkuvan parantamisen ja fiksumman tekemisen tehokas ja selkeä työväline, josta myös yrittäjä hyötyy.

Työntutkimus on yleistermi niille tekniikoille – erityisesti menetelmätutkimukselle ja aikatutkimukselle – joita käytetään työn tehokkuuden ja taloudellisuuden tutkimiseen. Mukaillen: BSI, British Standard Institute

Mitä työntutkimus on?

Työntutkimus on systemaattista työntarkastelua, millä selvitetään mitä työssä tapahtuu, mitä tehtäviä työ sisältää, miten sitä tehdään ja miksi. Työtehtäviä tutkimalla ja mittaamalla saadaan tietoa nykytilanteesta, jotta työprosesseja voidaan selkeyttää ja työn tekemisen mahdollisuuksia parantaa. Työntutkimuksen näkökulma on laajentunut menetelmä- ja aikatutkimuksesta.

Työntutkimus on jatkuvan parantamisen ja fiksumman tekemisen tehokas ja selkeä työväline. Prosessissa selvitetään varsinaisten työnosien lisäksi häiriöt ja odotukset kestoineen tapahtumina.

Työntutkimus ei ainoastaan kuvaile työn kulkua ja siihen liittyviä ongelmia, vaan lopuksi laaditaan myös parannusehdotus. Lopputulos eroaa yksittäisten ongelmien ratkaisupohjaisesta työn kehittämisestä siten, että voidaan saada aikaiseksi kokonaan uusi toimintamalli työn tehokkaalle tekemiselle. Työntutkimuksen laajuus voi vaihdella nykytilanteen selvityksestä aina uuden menetelmän tai prosessin käyttöönottoon ja muutoksen arviointiin.

Miksi yrittäjä hyötyy työntutkimuksesta?

Työntutkimuksen tavoitteena on työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen. Sen lisäksi työntutkimuksen avulla voidaan kehittää tuotteen ja palvelun laatua, työresurssien sopivuutta, työoloja, työvälineiden käyttöä, työsuojelua, hinnoittelua jne.

Työntutkimuksen avulla yritys ja yhteisö ymmärtävät paremmin olemassa olevia työkäytäntöjään ja pystyvät kehittämään niitä paremmin tavoitteidensa mukaisesti.

Työntutkimuksen avulla yritys ja yhteisö ymmärtävät paremmin olemassa olevia työkäytäntöjään ja pystyvät kehittämään niitä paremmin tavoitteidensa mukaisesti.Työntutkimuksen tavoitteena on kehittää työmenetelmiä taloudellisemmiksi, tehokkaammiksi ja turvallisemmiksi. Näin mahdollistetaan hyvien kehittyneiden työmenetelmien vakiinnuttaminen yrityksessä. Myös henkilöstön perehdyttäminen, työn opastaminen ja työn mitoittaminen (työnjako) helpottuu.

Työntutkimuksesta on hyötyä myös työntekijöille, jotka ovat kiinnostuneita oman työnsä ja työtapojensa kehittämisestä.

Työntutkimuksella saadaan vastauksia esimerkiksi seuraaviin asioihin:

Ikoni jossa on lamppu.
 • Ovatko kaikki nyt tehtävät asiat välttämättömiä, vai tehdäänkö turhia asioita?
 • Tekeekö oikea henkilö kyseistä tehtävää?
 • Tehdäänkö työ tarkoituksenmukaisessa paikassa ja oikeilla välineillä?
 • Mitkä työtavat, -menetelmät tai työvälineet tehostaisivat työtä?
 • Tehdäänkö työ oikeaan aikaan?
 • Tehdäänkö työ sopivalla tavalla?
 • Miten poistetaan asennusvirheet?
 • Mitkä asiat hidastavat työtä?
 • Miten vähentää häiriöitä, ajanhukkaa ja sähläämistä työssä? 
 • Miten voidaan parantaa työtapojen ergonomiaa ja turvallisuutta?
 • Miten parannetaan tuotelaatua?
 • Mitkä ovat tärkeimmät kehittämiskohteet? 

 

Osallistava työntutkimus kaavakuvana

Alla olevassa kaaviossa esitetään pääkohdat kokonaisvaltaisesta osallistavasta työntutkimuksesta yrityksen kilpailukyvyn parantamiseksi ja monisyisten ongelmien ratkaisemiseksi. Nykytilanteen selvitykseen on liitetty työpaikan henkilöstöä osallistava kehittämiskohteiden tunnistaminen ja toimenpiteiden ideointi.

Kuviossa esitellään kohde, aineiston keruu ja analysointi, kehittämiskohteet ja kehittämistoimenpiteet.

Alkuperäinen lähde: https://www.tts.fi/yrityksille/tuottavuuden_kehittaminen/osallistava_tyontutkimus

Viisi vinkkiä!

Työntutkimuksella voi vaikuttaa!

 1. Sujuvuutta tekemiseen
 2. Häiriötekijät ja odottamiset tietoon
 3. Turvallinen työympäristö
 4. Nykytilanteen kehittämiseen perusteita
 5. Investoinnille perusteet