Vaikutukset työhyvinvointiin

x

Digitalisaatio muuttaa työtä monella tapaa. Muutos on mahdollisuus – myös työnhyvinvoinnin lisääntymiseen. Ota haltuusi vinkit työhyvinvoinnin lisäämiseksi digiajan työssä ja taklaa mahdolliset takapakit.

Varmista työn mielekkyys ja sujuvuus muutoksessa

Digitalisaatio vaikuttaa työhön ja työhyvinvointiin. Digiväline, kuten uusi tietojärjestelmä voi vaikuttaa esimerkiksi:

  • työtehtävien sisältöön tai määrään,
  • työssä tarvittavaan osaamiseen,
  • kontaktien vähenemiseen tai lisääntymiseen,
  • työn sujuvuuteen tai häiriöiden lisääntymiseen.

Nämä puolestaan vaikuttavat siihen, koetaanko työ mielekkäänä ja työkuormitus sopivana.

Digi luo mahdollisuuksia uudistua

Digivälineet luovat mahdollisuuksia organisoida ja toteuttaa työ uudella tavalla. Muutokseen sisältyy mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoa ja uudistaa omaa työnkuvaa.

On tärkeää muodostaa yhdessä kokonaiskäsitys uudistuneesta työprosessista, työnjaosta ja työn tavoitteista. Uusista ja vanhoista tehtävistä rakennetaan työkokonaisuuksia, jotka ovat hallittavissa ja työmäärältään ja sisällöltään sopivia.

Kun kaikki osapuolet osallistuvat työn suunnitteluun, syntyy samalla yhteinen näkemys siitä, mikä on kokonaisprosessi, mitä ovat uudet tehtävät ja miten ne kullekin jakautuvat.

Yhteiset tavoitteet luovat mielekkyyttä tekemiseen

Työn mielekkyys on kytköksissä työn yhteiseen kohteeseen – oman työpanoksen pitäisi tuntua mielekkäältä suhteessa yhteiseen tehtävään ja tavoitteeseen. Onnistuminen itselle tärkeissä asioissa tuottaa hyvinvointia, kun taas epäonnistumisista seuraa turhautumista ja väsymystä.

Digin myötä voi tulla uusia tavoitteita, tai vanhat saavutetaan uudenlaisella tekemisellä. Siksi myös yrityksen ja työn tavoitteita on tärkeä tarkastella yhdessä ja varmistaa yhteinen sitoutuminen niihin.

Takapakkia? Miten ratkaisen kiperät tilanteet

Viisi vinkkiä!

Jotta muutoksen mahdollisuudet toteutuvat ja työhyvinvointi säilyy, muista nämä:

  1. Yhteinen uudistuvan, digivälineitä hyödyntävän työn suunnittelu valmistaa muutokseen, on osa oppimisprosessia ja nopeuttaa muutoksen läpivientiä.
  2. Uusista ja vanhoista tehtävistä täytyy muodostaa työkokonaisuuksia, jotka ovat hallittavissa ja työmäärältään ja sisällöltään sopivia.
  3. Työn mielekkyys on kytköksissä työn yhteiseen kohteeseen – oman työpanoksen pitäisi tuntua mielekkäältä suhteessa yhteiseen tehtävään ja tavoitteeseen.
  4. Uuden oppiminen on innostavaa, jos siihen on varattu riittävästi aikaa ja muita resursseja.
  5. Oppittavia asioita ovat: laitetieto, käyttötieto ja toimintamallitieto. Lue lisää aiheesta!

Lähteitä ja lisää luettavaa