Tehtävien automatisointi

Kuvituskuva: Työntekijä henkilönsuojaimissa ja taustalla lajittelurobotti

Tekoälyä hyödyntävät automaatioratkaisut voivat parantaa työturvallisuutta mutta myös synnyttää uusia riskejä

Edistynyt robotiikka ja älykkäät automaatioratkaisut ovat Suomessa jo arkipäivää. Nyt jalansijaa ovat saamassa myös edistyneitä algoritmeja ja tekoälyä hyödyntävät automaatioratkaisut. Tekoälyyn perustuvien robotiikkajärjestelmien avulla voidaan suorittaa toistuvia ja suuririskisiä työtehtäviä, jolloin työntekijöiden aikaa vapautuu luovalle työlle ja työturvallisuus paranee. Automaatio koskee fyysisten tehtävien lisäksi myös tietotöiden siirtymistä tekoälypohjaisten sovellusten tehtäväksi.

Vaikka monet älykkäät ratkaisut parantavat riskienhallintaa ja työhyvinvointia, ne voivat myös synnyttää uusia, vielä tunnistamattomia vaaroja ja haittoja.  

Edut ja mahdollisuudet

  • Tekoälyn ja robotiikkajärjestelmien ansiosta suuririskisiä  työtehtäviä voidaan siirtää ihmisiltä koneille, jolloin työterveys ja -turvallisuus paranee.
  • Myös toistuvia ja yksitoikkoisia tehtäviä voidaan automastioida, jolloin tuottavuus kasvaa ja aikaa vapautuu luovuutta vaativaan työhön.

Haasteet ja riskit

  • Kun tehtäviä automatisoidaan, inhimillinen tilannetietoisuus ja tehtäväkohtainen osaaminen heikkenevät. 
  • Teknologioiden toimintaperiaatteiden ymmärryksessä on puutteita. 
  • Syntyy huolta yksityisyyden menetyksestä ja jatkuvan seurannan alaisuudessa olemisesta. 
  • Lisääntynyt automaatio muuttaa tehtäviä ja edellyttää sopeutumista muutokseen.
  • Työtehtäviä katoaa ja syntyy tarvetta uudelleen koulutukselle.

Aineistot ja materiaalit