Digitaalinen alustatyö

Kuvituskuva: Kaksi lähettiä seisoo työpöydän äärellä, jossa istuu tietokoneella työskentelevä henkilö

Alustatyö – työterveysuhka vai työllistymismahdollisuus?

Digitaalisten alustojen kautta välitettävän alustatyön määrä on kasvanut ja sen ennustetaan kasvavan yhä sekä Euroopassa että muualla maailmassa. Alustat tarjoavatkin joustavan väylän työmarkkinoille, etenkin monille nuorille ja maahanmuuttajille. Haasteena alustatyössä on kuitenkin muun muassa sitä tekevien oikeudellinen asema. Ovatko he itsellisiä yrittäjiä vai työntekijöitä? Myös alustatyötä tekevien työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyy useita haasteita ja riskejä. 

Vastaa kuuteen nopeaan kysymykseen ja testaa, kuinka hyvin tunnet alustatyön.

Hyvinvointia digistä: Alustatyö haltuun!

Mitä alustatyöllä tarkoitetaan? Entä millaista on turvallinen ja terveellinen alustatyö? Esitimme tutkijalle kolme kysymystä aiheesta.  Katso vastaukset videolta. 

Edut ja mahdollisuudet

  • Alustatyö lupaa joustavuutta työaikojen ja -määrän suhteen. 

  • Työ on itsenäistä.

  • Alustat voivat tarjota työllistymismahdollisuuksia maantieteellisille alueille, joilla niitä ei muuten olisi sekä työntekijäryhmille, joiden olisi muuten vaikea päästä työmarkkinoille. 

  • Työmarkkinoille pääsy ei välttämättä edellytä suomen kielen taitoa tai aikaisempaa kokemusta työstä. 

Haasteet ja riskit

  • Alustatyön ongelmat liittyvät etenkin työntekijöiden oikeudelliseen luokitteluun. Ovatko he työsuhteessa vai itsellisiä yrittäjiä?
  • Työssä onnistumista arvioivien algoritmien toimintaan liittyy epäselvyyttä ja epäoikeudenmukaisuutta. 

  • Kireä työtahti, pitkät työajat, riittämätön tauotus ja lepo sekä vaihtuvat työolosuhteet ovat keskeisiä haasteita. 

  • Riskinarviointiin ja ennaltaehkäisyyn liittyy puutteita.  

     

Teemaan liittyviä materiaaleja ja aineistoja

Lamppu-ikoni.

Tiesitkö, että?
Alustatyö mielletään usein suorittavaksi työksi, kuten ruokalähetti- tai kuljetuspalveluksi. Työtä tehdään kuitenkin monilla eri aloilla, ja alustatyö voi olla myös vaativaa asiantuntijatyötä. 

Aiheesta muualla ttl.fi:ssä