Älykkäät digitaaliset järjestelmät

Kuvituskuva: Työntekijä henkilönsuojaimissa heijastaa seinälle kuvaa dronesta

Miten älykkäät digitaaliset järjestelmät parantavat työterveyttä ja -turvallisuutta?

Työelämän lisääntynyt digitalisaatio on tuonut mukanaan uusia älykkäitä järjestelmiä, joilla voidaan parantaa työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä. Erilaisten uusien teknologioiden avulla voidaan kerätä tietoa, joka auttaa tunnistamaan muun muassa työympäristön turvallisuuteen liittyviä riskejä. Esimerkiksi älykkäiden henkilönsuojainten avulla voidaan mitata ympäristön melutasoa, lämpötilaa tai toksiinipitoisuutta. Älykkäät digitaaliset järjestelmät tarjoavat paitsi ratkaisuja työturvallisuuden parantamiseen – myös huolenaiheita, jotka on huomioitava, kun kehitetään ja otetaan käyttöön uusia teknologioita. 

Edut ja mahdollisuudet

  • Digitaalisten järjestelmien avulla voidaan tehostaa valvontaa esimerkiksi vaarallisilla työmaa-alueilla.

  • Voidaan valvoa työntekijöiden fysiologista ja henkistä jaksamista, kuten väsymystä, stressitasoa, tarkkaavaisuutta, sykettä ja työskentelyasentoa sekä sijaintia vaarallisilla alueilla. 

  • Järjestelmät auttavat ennaltaehkäisemään ja minimoimaan työturvallisuusriskejä.

  • Teknologioiden keräämä data mahdollistaa tietoon perustuvan päätöksenteon.    

  • Virtuaalitodellisuus tarjoaa lisää koulutusmahdollisuuksia.   

  • Järjestelmät voivat parantaa myös työllistymismahdollisuuksia esimerkiksi työntekijöille, joilla on työhön liittyviä erityistarpeita. 

Haasteet ja riskit

  • Älykkäiden digitaalisten järjestelmien keräämä data voi sisältää epätarkkuuksia.
  • Datan tulkintaan liittyy aina myös virhetulkintojen mahdollisuus.
  • Liiallinen tukeutuminen dataan ja työtehtävien hallinnan menettäminen lisäävät tapaturmariskiä. 
  • Kerättyyn dataan liittyy myös huolenaiheita, jotka koskevat esimerkiksi tietosuojaa, omistuskysymyksiä, tehokkuutta ja standardointia.

Materiaalit ja aineistot teemaan liittyen