Etä- ja hybridityö

Kuvituskuva: Työntekijä tietokoneella kodinomaisessa ympäristössä toisen henkilön kuva heijastettuna seinälle

Miten teet etä- ja hybridityöskentelystä turvallista ja sujuvaa?

Etä- ja hybridityö ovat tulleet jäädäkseen monille työpaikoille. Uudet digitaaliteknologiat mahdollistavat erilaisia tapoja, aikoja ja paikkoja tehdä työtä. Turvallinen, terveellinen ja tuottava etä- tai hybridityöarki vaatii kuitenkin panostusta niin työantajalta, työyhteisöltä kuin yksittäisiltä työntekijöiltäkin. Nappaa vinkit sujuvampaan etä- ja hybridityöskentelyyn!

Testaa, millainen etätyöntekijä olet

Kolme väittämää etä- ja hybridityöstä

Esitimme Työterveyslaitoksen johtavalle tutkijalle kolme väittämää etä- ja hybridityöstä. Katso videolta, mitä asiantuntija vastasi. 

Edut ja mahdollisuudet

 • Etä- ja hybridityö lisäävät joustavuutta ja parantavat työ- ja yksityiselämän välistä tasapainoa.

 • Työn joustavuus vaikuttaa työntekijöiden motivaatioon, sitoutuneisuuteen ja siten myös tuottavuuteen.

 • Kotona tehtävä etätyö vähentää työmatkoihin kuluvaa aikaa sekä työmatkoilla tapahtuvia tapaturmia.

 • Etätyö voi tuoda säästöjä toimitilakustannuksiin. 

 • Etätyö saattaa joissain tilanteissa vähentää riskialttiissa ympäristöistä työskentelyä tai riskialttiiden tehtävien suorittamisesta.

Haasteet ja riskit

 • Etätyö lisää yksin työskentelyä ja sitä kautta eristyneisyyttä työyhteisöstä.
 • Etä- ja hybridityössä päivät venyvät helposti ja työajat ovat epäsäännöllisempiä. 
 • Yksityiselämän ja työelämän väliset ristiriidat saattavat kasvaa, kun töitä tehdään kotoa käsin. 
 • Kun töitä tehdään kotona tai muualla kuin työnantajan tiloissa,  työssä käytettävät laitteet ja työvälineet saattavat olla puutteellisia. Etätyöskentely voi myös aiheuttaa tietoturvariskejä. 

Viisi vinkkiä etä- ja hybridityön tekijälle

 1. Tunnista, mitkä työtehtävistäsi  sopivat etä- ja hybridityöskentelyyn.

 2. Arvioi esihenkilösi kanssa mahdollisia riskejä ja miten niitä voitaisiin ennaltaehkäistä.

 3. Varmista hyvä työergonomia ja että käytössäsi on ajantasaiset laitteet ja ohjelmat.

 4. Ylläpidä yhteisöllisyyttä ja suhteita työkavereihin.  

 5. Huolehdi myös riittävästä työn tauottamisesta ja siitä, että pystyt irrottautumaan työstä ja aikaa jää myös työstä palautumiselle.

Viisi vinkkiä etä- ja hybridityön johtamiseen

 1. Mieti, millainen johtaminen sopii mihinkin tilanteeseen, tehtävään ja henkilöön. 

 2. Huolehdi yhteisöllisyyden ylläpitämisestä ja mieti, kuinka varmista, miten työn tekeminen sujuu ja miten työntekijät voivat.

 3. Pohdi, miten työpaikalla voidaan varmistaa työssäoppiminen ja hiljaisen tiedon siirtyminen, kun työntekijät työskentelevät eri paikoissa. 

 4. Tunnista keinot hybridityön riskien arvioimiseen. 

 5. Johda omalla esimerkillä. 

Työkaluja ja materiaaleja etätyöskentelyn tueksi