Tekoälyn hyödyntäminen työn johtamisessa

Kuvituskuva: Työntekijä seisoo keskellä ilmassa leijuvia ruutuja joita hän hallitsee kosketuksellaan

Tekoäly muuttaa tapoja, joilla työtä johdetaan ja organisoidaan

Tekoälyä voidaan hyödyntää työn johtamisessa esimerkiksi datan analysoinnin ja päätöksenteon tukena. Työympäristöistä, työtehtävistä ja työntekijöistä kerättyä dataa voidaan syöttää johtamisjärjestelmiin, jotka tekevät osittain tai kokonaan automatisoituja päätöksiä työtehtävien jakamisesta, aikatauluttamisesta tai työsuoritusten arvioinnista. 

Tekoäly voi auttaa tunnistamaan etukäteen kuormittavia työvaiheita ja -ajankohtia sekä edistää näin työturvallisuutta ja -terveyttä. Toisaalta se voi myös tehdä virheellisiä tulkintoja tai päätöksiä rajallisen tiedon pohjalta. Olennaista on ymmärtää, miten tekoäly toimii työn johtamisessa sekä antaa työntekijöille riittävästi vaikutusmahdollisuuksia, etenkin suunnitteluvaiheessa ja käytönaikaisessa jatkokehityksessä

Edut ja mahdollisuudet

  • Tekoälyyn perustuvien digitaalisten järjestelmien avulla voidaan kerätä ja analysoida dataa laajasti, esimerkiksi työympäristöstä, työntekijöistä ja työtehtävistä.
  • Sen avulla voidaan tehostaa työtehtävien aikataulutusta ja kohdentamista.
  • Kerätyn datan avulla voidaan paremmin ennakolta tunnistaa työturvallisuusriskejä.

Haasteet ja riskit

  • Tekoälyn hyödyntäminen työn johtamisessa voi johtaa töiden epätasaiseen kohdentamiseen. 
  • Datan keräämisen myötä syntyy huolta yksityisyyden menettämisestä. 
  • Työnhallinnan tunne voi kadota ja tekoälyn periaatteita voi olla vaikea ymmärtää, jolloin myös stressi ja paineet lisääntyvät.

Materiaaleja ja aineistoja