Yksin työsuojeluasioiden kanssa? Verkostosta saat kavereita ja vinkkejä työhön

Koetko olevasi yksin, kun mietit työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin parantamista työpaikallasi? Samanhenkistä porukkaa on tarjolla Nolla tapaturmaa -foorumissa. Verkoston kesken jaetaan ideoita ja hyviä käytäntöjä.
Anna Melleri VR:ltä ja Valtteri Partanen Vaisalasta

Riskienhallintajohtaja Anna Melleri VR:stä ja Health and Safety Manager Valtteri Partanen Vaisalasta kuuluvat Nolla tapaturmaa -foorumin ohjausryhmään. (kuva Pirita Männikkö)

Nolla tapaturmaa -foorumi eli Nollis® on työpaikkojen verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen. Mukana on yli 500 työpaikkaa.

Toimintaa koordinoi Työterveyslaitos. Foorumilla on jäsentyöpaikkojen edustajista koottu ohjausryhmä.

Kysyimme kahdelta ohjausryhmäläiseltä, mitä he saavat Nollis-verkostosta omaan työhönsä ja mikä heitä innostaa kehittämään työturvallisuutta.

Jäsenyritys sitoutuu nolla-tavoitteeseen

Riskienhallintajohtaja Anna Melleri vastaa VR:ssä muun muassa työturvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin kehittämisestä. Hän koordinoi konsernin työsuojelupäälliköiden verkostoa.

VR on ollut foorumin jäsen 20 vuotta. Yhtiö haluaa olla edelläkävijä turvallisuustyössä.

”Jaamme Nolla tapaturmaa -foorumin kanssa saman ideologian eli nolla tapaturmaa -tavoitteen. Meillä on ollut hyvää kehitystä, mutta tekemistä on edelleen”, Melleri sanoo.

Foorumin arvot eli avoimuus, yhdessä oppiminen ja toisten kannustaminen ovat hänelle tärkeitä. Hän arvostaa myös foorumin tunnettuutta. Verkostoon kuuluminen viestii siitä, että työpaikka sitoutuu työturvallisuuden kehittämiseen.

Melleri on toiminut Nolla tapaturmaa -foorumin ohjausryhmässä 11 vuotta. Ryhmä on ollut hänelle tiivis kollegaverkosto. Se tarjoaa läpileikkauksen suomalaisiin työpaikkoihin ja antaa käsityksen työelämän ja yhteiskunnan kehityksestä laajemminkin.

Seminaarista saa viemisiä työpaikalle

Foorumi järjestää muun muassa webinaareja, joissa kuullaan niin asiantuntijoita kuin työpaikkojen edustajia. Joka kevät verkoston jäsenet kokoontuvat kaksipäiväiseen Nolla tapaturmaa -seminaarin.

Anna Mellerin mielestä seminaarista saa eniten irti, kun siihen osallistuu yhdessä työkaverin kanssa. Esimerkiksi työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu ovat hyvä kaksikko.

”Omalle työpaikalle vietävät löydöt ja oivallukset seminaarista ovat mehukkaampia, kun niiden hyödyntämistä pääsee suunnittelemaan yhdessä työkaverin kanssa.”

Hänestä tapahtuma toimii myös työsuojeluväen kertauskoulutuksena. Se auttaa pysymään ajan tasalla siitä, millaisia työturvallisuuden haasteita ja ratkaisuja työpaikoilla on.

  • Mikä innostaa kehittämään työturvallisuutta? ”Työturvallisuus on onnistumisia. Koen tärkeimmäksi tehtäväkseni sen, että autan ihmisiä onnistumaan työssään. Turvallisuus perustuu yhteistyöhön ja on koko henkilöstön asia. Ihmisten sitoutuminen innostaa minua.”
     

Myös huolet voi jakaa kollegojen kanssa

Health and Safety Manager Valtteri Partanen Vaisalasta tukee linjaorganisaatiota päivittäisissä työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvissä asioissa. Hän toimii myös työsuojelupäällikkönä.

Partanen aloitti Vaisalassa tänä syksynä. Samaan aikaan yritys liittyi Nolla tapaturmaa -foorumiin, joka on Partaselle tuttu jo edellisestä työpaikasta.

”Foorumi on erinomainen paikka verkostoitua. Siellä saa vaihtaa ajatuksia eri aloilla toimivien ihmisten kanssa, jotka tekevät samaa työtä. Jaamme parasta olemassa olevaa tietoa, ajankohtaisia asioita, kuulumisia, huolia ja murheita.”

”Olen ollut mukana foorumin ohjausryhmässä kaksi vuotta. Koen sen edelleen tärkeäksi. Ryhmässä voin antaa oman panokseni siihen, miten muilla työpaikoilla parannetaan työturvallisuutta.”

Foorumi on työpaikkojen ideapankki

Foorumi tarjoaa jäsenilleen kattavan materiaali- ja ideapankin. Valtteri Partanen kertoo yhden esimerkin sen hyödyntämisestä:

Nollis-verkoston kautta hän tutustui yritykseen, jolla oli taukotiloissaan infonäyttöjä. Niissä pyöri turvallisuuteen liittyviä ohjeita ja tilastoja. Partanen kiinnostui ja päätti jatkojalostaa ideaa silloisessa työpaikassaan:

Henkilöstön tietokoneiden lukitusnäytölle tehtiin kuukausittain vaihtuva taustakuva jostain turvallisuusteemasta. Se saattoi liittyä esimerkiksi liukkaisiin keleihin tai tulitöiden turvallisuuteen.

”Taustakuvien tekoon osallistui työntekijöitä ja työsuojeluvaltuutettu. Kuvissa esiintyi tuttuja ihmisiä työpaikalta. Sellainen viestintä tavoitti henkilöstön hyvin.”

  • Mikä innostaa kehittämään työturvallisuutta? ”Haluan, että ihmiset pääsevät töistä terveenä kotiin omien rakkaidensa ja harrastustensa pariin. Työolojen pitää olla kunnossa, jotta vapaa-ajasta saa nauttia ehjänä ja terveenä. Se tekee minun työstäni merkityksellistä.”

 

Aiheesta lisää:

Nolla tapaturmaa -foorumi viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlaansa. Lue lisää verkostosta ja liity joukkoon!

Työturvallisuus on hyvän tekemistä itselle ja työkaverille (Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehti)

Palkittu työsuojeluvaltuutettu: Epäluulot vaihtuivat yhdessä tekemiseen (Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehti)

Jaa sisältö somessa!