Hanke

Reilu työ alustoilla – REITA

Digitaaliset alustat muuttavat työn ohella myös työllistymistä. Tutkimme alustavälitteistä työtä, jossa alustat ovat työn tekijöiden ja työn ostajien kohtaamisen markkinapaikkoja. Millaisin toimintamallein alustayritykset toimivat Suomessa? Miten tekijät kokevat työnsä reiluuden, ja kuinka alustatyön reiluutta voidaan edistää?
Kissa kurkistelee tietokoneen ruudun päällä

Aikataulu

1/2020–12/2023

Uutta

7.9. Webinaari: Tietosuoja ja uusi EU-sääntely alustayritysten liiketoimintamahdollisuuksina 

Digitaaliset alustat, algoritmit ja datatalous ovat entistä enemmän läsnä yrittämisessä, työssä ja jokapäiväisessä elämässä. Mitä yrittäjien ja yksilöiden tulisi tietää tietosuojasta ja sen mahdollisuuksista? Kuinka EU:n sääntely muuttaa datataloutta, ja miten alustatyön algoritmijohtamista suunnitellaan säänneltävän? 

Tieke ry ja REITA-hanke järjestävät tiistaina 7.9.2022 klo 9-11 maksuttoman webinaarin "Tietosuoja ja uusi EU-sääntely alustayritysten liiketoimintamahdollisuuksina". Mukana ovat myös Sitra, Suomen Yrittäjät ja TEM. Merkkaa kalenteriisi ja tule mukaan!

Ilmoittaudu webinaariin tästä

REILUUDEN MALLIT ALUSTATYÖSSÄ -HANKKEEN LOPPURAPORTTI ON ILMESTYNYT

Tutustu loppuraporttiin Julkarissa: Näkökulmia alustatyön reiluuteen. Reiluuden mallit alustatyössä -hankkeen loppuraportti (julkari.fi)

LISTA SUOMESSA TOIMIVISTA TYÖTÄ VÄLITTÄVISTÄ ALUSTAYRITYKSISTÄ JULKAISTU

REITA-hankkeessa on kerätty listaa Suomessa toimivista työtä välittävistä alustayrityksistä. Voit tutustua listaukseen ja sen yrityksiin Työelämätieto-palvelussa: Lista työtä välittävistä alustayrityksistä. Tervetuloa mukaan täydentämään ja kehittämään listaa!

TUTUSTU REIMA-HANKKEESEEN

Työsuojelurahasto rahoittaa REITAan kuuluvaa Reiluuden mallit alustatyössä (REIMA)-hanketta 2021-2022. Lue Reiluuden mallit alustatyössä (REIMA) | Työsuojelurahasto (tsr.fi)

REITA MUKANA UUDESSA HANKKEESSA

REITA on mukana syksyllä 2021 alkavassa kansainvälisessä hankkeessa “Risk and working environment challenges in digitalized work arrangements across different forms of employment. A conceptual framework for the Nordic labour inspection authorities” Hanketta rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto.

Hankkeen tavoitteet

Alustatyö tuo joustavuutta ja laajentaa työn tekijöiden ja ostajien markkinoita, mutta siinä on myös riskejä ja heikkouksia.  Tutkimalla reiluuden rakentumista REITAn tavoitteena on selvittää, kuinka alustatyön haittoja voidaan vähentää menettämättä alustatalouden hyötyjä. Tässä tutkimuksessa reiluus tarkoittaa muun muassa vastuullisuutta, läpinäkyvyyttä, hyötyjen oikeudenmukaista jakautumista ja oppimismahdollisuuksia. Reiluus kytkeytyy tekijöiden terveyteen, hyvinvointiin ja työuriin ja se on tärkeä alustatalouden ja hyvinvointiyhteiskunnan kehityksen kannalta.

Hankkeen toteutus

  1. REITA-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan Suomessa toimivien alustayritysten toimintamalleja.
  2. Reiluuden rakentumista tutkitaan sekä näissä toimintamalleissa että alustatyön tekijöiden kokemuksissa laadullisten haastattelujen avulla.
  3. Hanke kokoaa alustatyön reiluudesta kiinnostuneiden toimijoiden verkoston, jossa suunnitellaan ja arvioidaan käytäntöjä ja pelisääntöjä reiluuden edistämiseksi.

Työtä välittävien alustojen toimintamallit ja niiden reiluus

Jere Immosen väitöskirjatutkimus koskee työtä välittävien alustayritysten toimintamalleja ja reiluuden rakentumista niissä. Väitöskirjatyö on keskeinen osa REITA-hanketta. Voit tutustua väitöskirjaprojektiin tarkemmin oheisen tutkimussuunnitelman avulla (englanniksi).

Kysy hankkeesta

Laura Seppänen

Laura Seppänen

Projektipäällikkö, tutkimuspäällikkö

Sähköpostiosoite
laura.seppanen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2518

Tutkimusryhmä

Rahoittajat

Työterveyslaitos