Hanke

Reilu työ alustoilla – REITA

Digitaaliset alustat muuttavat työn ohella myös työllistymistä. Tutkimme alustavälitteistä työtä, jossa alustat ovat työn tekijöiden ja työn ostajien kohtaamisen markkinapaikkoja. Millaisin toimintamallein alustayritykset toimivat Suomessa? Miten tekijät kokevat työnsä reiluuden, ja kuinka alustatyön reiluutta voidaan edistää?
Kissa kurkistelee tietokoneen ruudun päällä

Keskustelu REITA-foorumilla on päättynyt.

Kiitos kaikille keskusteluun osalistuneille.

Aikataulu

1/2020–12/2023

Uutta

Katso Mitä on reiluus alustatyössä - webinaarin tallenne

Katso webinaarin tallenne. Kuulet tutkittua tietoa ja esimerkkejä alustatyöstä. Tallenne ei valitettavasti teknisten ongelmien vuoksi ole saavutettava.

Ohjelma:

  • Kuinka reiluus rakentuu erilaisilla työtä välittävillä alustoilla? Tutkija Jere Immonen
  • Kommenttipuheenvuoro: puheenjohtaja Liisa Hanén, Mikro – ja yksinyrittäjät ry (MYRY)
  • Läpinäkyvyys alustalla työn tekijöille, Tutkimuspäällikkö Laura Seppänen
  • Kommenttipuheenvuoro: johtaja Kristo Lehtonen, SITRA
  • Paneelikeskustelu: Liisa Hanén, Kristo Lehtonen, Tuomo Alasoini ja Anna Pärnänen kehittämispäällikkö, Tilastokeskus

REITA-hanke ja alustatyö esillä digitalisaatiowebinaarissa 

Tutustu Työterveyslaitoksen järjestämän Help-projektin webinaarisarjaan Työelämä uuteen vauhtiin. Jaksossa Digitalisaatio – työelämän taikasauva? käsittelemme työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteyttä.  Tutkimusprofessori Tuomo Alasoini pohtii tuottavuuden ja digitalisoinnin kysymyksiä yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Voit nähdä webinaarin esitykset REITA-foorumilla. Pääset foorumin ilmoittautumiseen tämän sivun yläosassa.

Webinaari: Tietosuoja ja uusi EU-sääntely alustayritysten liiketoimintamahdollisuuksina 

Digitaaliset alustat, algoritmit ja datatalous ovat entistä enemmän läsnä yrittämisessä, työssä ja jokapäiväisessä elämässä. Mitä yrittäjien ja yksilöiden tulisi tietää tietosuojasta ja sen mahdollisuuksista? Kuinka EU:n sääntely muuttaa datataloutta, ja miten alustatyön algoritmijohtamista suunnitellaan säänneltävän? Voit nähdä webinaarin esitykset REITA-foorumilla. Ilmoittautumisen foorumille löydät tämän sivun yläosasta.

Tieke ry ja REITA-hanke järjestivät tiistaina 7.9.2022 klo 9-11 maksuttoman webinaarin "Tietosuoja ja uusi EU-sääntely alustayritysten liiketoimintamahdollisuuksina". Mukana ovat myös Sitra, Suomen Yrittäjät ja TEM.

Reiluuden mallit alustatyössä - hankkeen loppuraportti ilmestynyt

Tutustu loppuraporttiin Julkarissa: Näkökulmia alustatyön reiluuteen. Reiluuden mallit alustatyössä -hankkeen loppuraportti (julkari.fi)

Lista Suomessa toimivista työtä välittävistä alustayrityksistä julkaistu

REITA-hankkeessa on kerätty listaa Suomessa toimivista työtä välittävistä alustayrityksistä. Voit tutustua listaukseen ja sen yrityksiin Työelämätieto-palvelussa: Lista työtä välittävistä alustayrityksistä. Tervetuloa mukaan täydentämään ja kehittämään listaa!

Tutustu REIMA-hankkeeseen

Työsuojelurahasto rahoittaa REITAan kuuluvaa Reiluuden mallit alustatyössä (REIMA)-hanketta 2021-2022. Lue Reiluuden mallit alustatyössä (REIMA) | Työsuojelurahasto (tsr.fi)

REITA mukana pohjoismaisessa hankkeessa

Reilu työ alustoilla - hanke on mukana vuosina 2021–2023 toimivassa kansainvälisessä hankkeessa “Risk and working environment challenges in digitalized work arrangements across different forms of employment. A conceptual framework for the Nordic labour inspection authorities” Hanketta rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto.

Hankkeen tavoitteet

Alustatyö tuo joustavuutta ja laajentaa työn tekijöiden ja ostajien markkinoita, mutta siinä on myös riskejä ja heikkouksia.  Tutkimalla reiluuden rakentumista REITAn tavoitteena on selvittää, kuinka alustatyön haittoja voidaan vähentää menettämättä alustatalouden hyötyjä. Tässä tutkimuksessa reiluus tarkoittaa muun muassa vastuullisuutta, läpinäkyvyyttä, hyötyjen oikeudenmukaista jakautumista ja oppimismahdollisuuksia. Reiluus kytkeytyy tekijöiden terveyteen, hyvinvointiin ja työuriin ja se on tärkeä alustatalouden ja hyvinvointiyhteiskunnan kehityksen kannalta.

Hankkeen toteutus

  1. REITA-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan Suomessa toimivien alustayritysten toimintamalleja.
  2. Reiluuden rakentumista tutkitaan sekä näissä toimintamalleissa että alustatyön tekijöiden kokemuksissa laadullisten haastattelujen avulla.
  3. Hanke kokoaa alustatyön reiluudesta kiinnostuneiden toimijoiden verkoston, jossa suunnitellaan ja arvioidaan käytäntöjä ja pelisääntöjä reiluuden edistämiseksi.

Työtä välittävien alustojen toimintamallit ja niiden reiluus

Jere Immosen väitöskirjatutkimus koskee työtä välittävien alustayritysten toimintamalleja ja reiluuden rakentumista niissä. Väitöskirjatyö on keskeinen osa REITA-hanketta. Voit tutustua väitöskirjaprojektiin tarkemmin oheisen tutkimussuunnitelman avulla (englanniksi).

Kysy hankkeesta

Henkilökuva Laura Seppänen

Laura Seppänen

Projektipäällikkö, tutkimuspäällikkö

Sähköpostiosoite
laura.seppanen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2518

Tutkimusryhmä

Tuomo Alasoini, tutkimusprofessori

Jere Immonen, tutkija

Marja Känsälä, erikoistutkija

Rahoittajat

Työterveyslaitos