Alustatalous

Tieto- ja viestintäteknologioiden ja internetin laajaan käyttöön perustuvat digitaaliset alustat muuttavat merkittävästi yhteiskuntaa, taloutta ja työtä. Jos työtä tehdään digitaalisten alustojen välittämänä, puhutaan alustatyöstä. Alustatyö on usein lyhytkestoista tai keikkaluonteista. Sitä voi tehdä joko paikallisesti tai täysin virtuaalisesti. Suomessa alustatyötä tehdään vähän, mutta kansainvälisesti alustatyön määrä kasvaa nopeasti.
Asiakas kuittaa lähetin tuoman paketin mobiililaitteella.

Mitä digitaaliset alustat ovat?

Digitaalinen alusta tarkoittaa internetin välityksellä toimivaa virtuaalista paikkaa, jossa ihmiset voivat kohdata tai missä palvelut tai tuotteet voivat vaihtaa omistajaa. Se ei itse tuota asiakkaan haluamaa asiaa, vaan tarjoaa kohtaamiseen liittyviä palveluja alustan käyttäjille. Hallinnoidessaan alustaa yritys kuitenkin säätelee, millä tavoin alustan käyttäjät voivat toimia. 

Periaatteessa alustat mahdollistavat internetin syntyaikojen jakamistalouden ideaalia. Alustataloudessa jokainen voi tuoda muiden käyttöön aikaansa, osaamistaan tai omaisuuttaan, joko ilmaiseksi tai korvausta vastaan. 

Googlen hakukone, Facebook ja YouTube ovat meille tuttuja digitaalisia alustoja. Näiden jättien toiminnan ohella, tai niiden varaan, ihmiset ja yritykset voivat rakentaa monenlaista toimintaa, myös liiketoimintaa. 

Koska digitaaliset alustat perustuvat paljolti algoritmeihin, niiden avulla voidaan säästää kustannuksia. Alustayritys saa tulonsa käyttäjien palkkioista tai myymällä mainostilaa tai käyttäjiä koskevaa dataa. Data on arvokasta monille toimijoille, koska sen avulla voidaan kohdentaa mainontaa ja kehittää tuotteita eteenpäin. 

Digitaalisia alustoja käytetään enenevässä määrin myös julkishallinnossa, kuten kanta.fi ja suomi.fi

Työtä välittävät alustat saattavat yhteen työn tarjoajia ja ostajia 

Työelämän ja Työterveyslaitoksen kannalta digitaaliset alustat ovat erityisen kiinnostavia silloin, kun niitä käytetään työn välittämisessä. 

Työnvälitysalustoja on Suomessakin lukuisia, kuten freedomly.io, sitly.fi ja treamer.com. Ne tarjoavat joustavia työnteon mahdollisuuksia, mahdollistaen osallisuutta, itsenäisyyttä ja uusia hyötyjä. 

Toisaalta alustatyö tuo epävarmuutta ja voi heikentää työoloja, jopa murentaa hyvinvointivaltion perustoja.  

Tutustu aineistoon Työelämätieto.fi:ssä

Miten alustatalouden hyvät puolet saataisiin käyttöön työelämässä niin, että alustatyön haittapuolet samalla vähenisivät?  

Alustatyö tarvitsee yhteiskunnan sääntelyä, mutta myös yritysten ja alustan käyttäjien tulisi kantaa vastuuta enemmän kuin tavallisessa palkkatyössä. 

Työterveyslaitoksen Reilu työ alustoilla (REITA) -tutkimuksessa selvitettiin työnvälitysalustojen reiluja ja vastuullisia käytäntöjä. Reilu työ alustoilla -hanke järjesti kaikille kiinnostuneille avointa verkostotoimintaa, kuten webinaareja. 

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Jere Immonen

Jere Immonen

tutkija
Sähköpostiosoite
jere.immonen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3175
Henkilökuva Laura Seppänen

Laura Seppänen

tutkimuspäällikkö
Sähköpostiosoite
laura.seppanen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2518

Avainsanat