Onko ok osallistua etäpalaveriin kampaajalta tai auton ratista?

Etäpalavereihin osallistutaan metsälenkiltä, ja se on minusta ihan ok. Jotkut osallistuvat myös kaupungilla kävellessään, autoa ajaessaan tai kampaajan tuolista. Minua taustamelut, pörinät ja kohinat häiritsevät. Mitä mieltä kokousetiketin asiantuntija on?

Etätyö mahdollistaa monipaikkaisen työskentelyn, kun työntekijä voi valita, missä työtään tekee. Etätyöstä on mahdollisuus hakea rauhaa vaikkapa keskittymistä vaativiin tehtäviin tai löytää arkeen helpotusta sovittelemalla työtä ja vapaa-aikaa entistä paremmin yhteen.

Monipaikkainen työskentely ei tarkoita, että työtä voi tehdä missä tahansa. Työn tekemisen paikan tulee olla sellainen, että se tukee työn tekemistä.

Tämä koskee myös lukijan esiin nostamia etäpalavereja. Paikan tulee mahdollistaa keskittyminen palaverityöskentelyyn. Puolivillainen osallistuminen ei ole kenkään etu, ja myös palaverin tavoitteet voivat jäädä saavuttamatta. 

Paikkaa valittaessa on kohteliasta huomioida muut osallistujat – kunnioitettava heidän palaveriin käyttämäänsä aikaa ja mahdollistettava työrauha. Siksi on hyvä varmistaa, että taustahäly ei häiritse muiden osallistumista. Näin toimimalla osoitetaan arvostusta muiden työtä kohtaan.

Koska niin palavereja kuin meitä ihmisiä on erilaisia, ei lukijan esittämään kysymykseen ole täysin yksiselitteistä vastausta.

Jos oma rooli on lähinnä kuunnella, voi osallistumisen paikan valita melko vapaasti. Liikkuminen parantaa keskittymistä, joten metsälenkki on hyvä vaihtoehto. Myös kaupungilla kävely on mahdollista, jos oma keskittymiskyky ei häiriinny liikenteen melusta.

Sen sijaan kampaajalla käyminen ei edistä työn tekemistä ja on työntekijän vapaa-aikaa.

Kun palaverissa keskustellaan ja työstetään yhdessä asialistalla olevia asioita, on paikka valittava sen mukaisesti. Jos oma rooli on kokouksessa keskeinen tai asian käsittely edellyttää yhteisen materiaalin näkemistä, on työskentelyn paikka tietokoneen ääressä.

Yhteistä keskustelua voi käydä myös muualta, jos ei ole tarve nähdä esitystä tai tehdä muistiinpanoja.

Jos työtehtäviin kuuluu siirtymistä paikasta toiseen, voi joskus olla perusteltua osallistua myös matkalta. Silloin on kuitenkin huomioitava tietoturva: kaupungilla kävellessä tai vaikkapa junassa istuessa on vaara, että omat puheenvuorot kantautuvat ulkopuolisten korviin. 

Autoa ajaessa ei tule osallistua palavereihin. Vaikka käytössä olisi hands free -laite, palaveri vie osan kuljettajan huomiokyvystä ja heikentää turvallisuutta ajon aikana.

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta työssä. Siksi useat työpaikat ohjeistavat, ettei ajon aikana puhuta puhelimessa lainkaan.

Työntekijän on noudatettava työnantajan ohjeistuksia sekä huolehdittava omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta työn aikana.

Jotta yhteisen työn tekeminen olisi mahdollisimman sujuvaa, etäpalaverikäytännöistä kannattaa käydä keskustelua.

Etäpalavereiden kehittämiseen voi hakea oppia esimerkiksi Työterveyslaitoksen Taitoa digifasilitointiin -verkkovalmennuksesta.

Oleellista on tunnistaa yhdessä, millainen työskentely tukee palaverin tavoitteiden saavuttamista ja mahdollistaa kaikille aktiivisen osallistumisen. Kun tämä on kirkkaana, voidaan käydä keskustelua sopivan palaveripaikan valinnasta.

Toimiva käytäntö on mainita jo palaverikutsussa, millaista osallistumista palaverin osallistujilta odotetaan. Näin jokainen voi valita työskentelypaikan niin, että se mahdollistaa oman ja muiden keskittymisen käsiteltävään asiaan.

Vastaaja: Anna-Leena Kurki, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos

 

Aiheesta lisää:

Taitoa digifasilitointiin -verkkovalmennus

Etätöissä kahvilassa – näin työskentelet fiksusti ja otat huomioon muut (Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehti)

Hyvä hybridityö on yhdistelmä vapautta ja vastuuta yhteisöllisyydestä (Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehti)

Toimistotilat pienenevät – miten käy yhteisöllisyyden? (Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehti)

Pelkkä kameran käyttö ei tee etäkokouksista yhteisöllisiä – se voi myös kuormittaa (Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehti)

Empatia ja digitaidot auttavat etäjohtajaa onnistumaan (Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehti)
 

Jaa sisältö somessa!