Ihminen ja työ kiehtovat työparia

Insinööri ja psykologi ovat hyvä työpari, kun tehdään tutkimusta. Ainakin Arja Ala-Laurinaho ja Anna-Maria Teperi täydentävät toisiaan. Kaksikko rakastaa selkeyttä eikä siedä kaaosta.
Arja Ala-Laurinaho ja Anna-Maria Teperi Työterveyslaitoksesta

Arja Ala-Laurinaho (vas.) ja Anna-Maria Teperi Työterveyslaitoksesta (kuva Sirpa Levonperä)

Millaiset olosuhteet työpaikalle pitää luoda, jotta ihminen onnistuu työssään ja työ on turvallista? Mistä toimintamalleista on aidosti hyötyä työpaikan arjessa? Kun Työterveyslaitoksen Arja Ala-Laurinaho ja Anna-Maria Teperi menevät työpaikoille, he etsivät vastauksia näihin kysymyksiin.

He luonnehtivat itseään tutkijoiksi, joille pelkkä tiedon hankkiminen ei riitä. Tavoitteena on nimenomaan kehittää työtä – yhdessä työyhteisöjen kanssa.

”Olemme työpaikalla auttamassa ja palvelemassa ihmisiä. Kuulostelemme, mitä he itse sanovat työstään.”

Kaksikon oman työn huippuhetket liittyvät oivalluksiin. Siihen, että jokin työyhteisö alkaa katsoa työtään uudesta näkökulmasta. Sellaisina hetkinä ihmisten silmät loistavat ja porukasta huokuu hyvä energia.

Tutkijat tuntevat työpaikkojen arjen

Tutkimusprofessori Anna-Maria Teperi on yli 20 vuotta tutkinut ja kehittänyt turvallisuutta edistäviä inhimillisten tekijöiden työkaluja. Hän levittää työelämään ajattelutapaa, jossa ihmistä ei nähdä turvallisuuden heikoimmaksi lenkiksi, vaan mahdollistajaksi.

Teperin ensimmäinen kosketus Työterveyslaitokseen oli psykologian opintoihin liittynyt harjoittelu. Sen jälkeen hän jatkoi talossa paperiteollisuuden tutkimushankkeissa ja kolusi jämsänkosket, kirkniemet ja tervakosket.

Vanhempi asiantuntija Arja Ala-Laurinaho on viime aikoina tutkinut varsinkin työn murrosta ja sitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa työelämään ja millaisin toimin työpaikat voivat hillitä sitä.

Tekniikan lisensiaatiksi valmistunut Ala-Laurinaho aloitti Työterveyslaitoksessa tutkimusinsinöörin tehtävässä. Alkuvuosina työ vei hänet muun muassa Wärtsilään ja sahateollisuuden työpaikoille.

Yhteinen kieli saa työn luistamaan

Tutkijoiden yhteistyö alkoi hankkeesta, jossa luotiin toimintamalli ilmailualan turvallisuuskriittiseen työhön. Anna-Maria Teperi tarvitsi apuvoimia, ja Arja Ala-Laurinaholla sattui olemaan aikaa.

Sen jälkeen heillä on ollut aina meneillään jokin yhteinen projekti. Työpari on kehittänyt työtä muun muassa ydinvoimaloissa ja raideliikenteessä.

”Meitä yhdistää kiinnostus työn osallistavaan kehittämiseen. Olemme juoneet ammatillisena äidinmaitonamme samaa teoriaa. Koska puhumme samaa kieltä, ymmärrämme toisiamme puolesta sanasta”, Teperi kertoo.

”Meille on tärkeää löytää punainen lanka ja hahmottaa kokonaiskuva. Meillä on kuitenkin sopivasti erilaiset näkökulmat. Kun keskustelemme yhdessä, pystymme rakentamaan laajemman kokonaiskuvan kuin yksin”, Ala-Laurinaho sanoo.

Psykologi aistii ryhmän jännitteet

Psykologin ja insinöörin vahvuudet täydentävät toisiaan. Arja Ala-Laurinaho huomaa sen esimerkiksi vuorovaikutustilanteissa:

”Kun vedämme työpaikalla yhdessä jotain työpajaa, Anna-Maria aistii nopeasti, millainen dynamiikka ryhmällä on. Minun tapani edetä on suoraviivaisempi.”

”Kyllä, minä käyttäytymistieteilijänä haistan ryhmän kaikki mahdolliset jännitteet pinnan alta. Samaan aikaan Arja vetää ihan insinöörinä peruslogiikkaa läpi. Hän ei hämäänny, tapahtui mitä tahansa”, Teperi sanoo.

Työpari ei kestä kaaosta eikä sumeutta. Työsuunnitelman pitää olla kirkas. He sopivat tarkasti, kuka tekee mitäkin ja mitkä ovat seuraavat askeleet. Vapaa-ajalla molemmat pyöräilevät, hiihtävät ja nauttivat luonnosta.

Toinen kirjoittaa, toinen viilaa tekstiä

Arja Ala-Laurinaho ihailee työkaverinsa teoreettista osaamista ja innostusta kirjoittamiseen. Hän itse ei niinkään pidä kirjoittamisesta, vaan on enemmän tekstin muokkaaja ja viimeistelijä.

”Anna-Maria on inspiroiva ja innovatiivinen. Hän miettii uusia näkökulmia niihin asioihin, joita me tutkimme. Olen oppinut häneltä esimerkiksi sen, että projektipalaverien jälkeen on hyvä käydä lyhyesti läpi, miten meni.”

”Arja taas on todella tarkka yksityiskohtien kanssa. Jos minulle tulee seinä vastaan, huudan häntä apuun. Loogisen päättelynsä avulla Arja saa koottua palaset yhteen, ja sitten hän vielä järjestelee ne ihan prosessikaavioksi”, Teperi kuvailee.

”Arja on myös hämmästyttävän energinen ihminen – häntä ei koskaan väsytä!”

Työyhteisöt voivat vauhdittaa vihreää siirtymää

Anna-Maria Teperi valittiin hiljattain Kestävyyspaneeliin. Se on riippumaton tiedepaneeli, joka pyrkii edistämään yhteiskunnassa kestävyysmurrosta. Hän nostaa siellä esiin työelämän ja kestävyyden psykologista näkökulmaa.

Tutkijakaksikko on yhdistänyt voimansa myös hankkeissa, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen ja vihreään siirtymään. Heidän mielestään työelämä voi toimia edelläkävijänä ja kiihdyttäjänä, kun mennään kohti ekologisesti kestävää taloutta.

”Työelämässä on jo olemassa kiinteitä rakenteita, kuten työsuojelu, työterveyshuolto, johtamisen ja päivittäisen työnteon rakenteet. Ne kannattaa valjastaa vihreän siirtymän käyttöön. Siirtymän voisi tavallaan pusertaa niiden rakenteiden läpi”, Teperi perustelee.

”Työpaikoilla ihmiset voivat olla vihreän siirtymän aktiivisia toimijoita ja vastuunkantajia – kukin omassa roolissaan, oli se sitten pieni tai suuri. Se poistaa lamaannuksen tunnetta ja tuo työhön mielekkyyttä”, Arja Ala-Laurinaho sanoo.

 

Aiheesta lisää:

Ihmisen toiminta turvallisuudessa ja inhimilliset tekijät

Ilmastonmuutos ja työ

Inhimilliset tekijät turvallisuudessa – HF Tool (palvelun esittely)

Miten vihreä siirtymä etenee työpaikoilla? Kyselytutkimus luo tilannekuvaa toiminnasta ja osaamistarpeista (Työterveyslaitoksen mediatiedote 23.5.2023)

Työturvallisuus ja viestintä – kuusi oppia ilmailun alalta (Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehti)

Työpareja esittelevä juttusarja Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehdessä:

Työelämän tutkimusmatkailijat jakavat löytämisen riemun (Heli Ansio ja Ilkka Asikainen)

Ammattitaudin aiheuttajaa etsimässä – petopunkki vai vehnäjauho? (Niina Kulmala-Kylli ja Pirjo Hölttä)

Aivotyö luistaa, kun sen tieltä raivataan esteet (Virpi Kalakoski ja Heidi Lahti)

Työturvallisuus on hyvän tekemistä itselle ja työkaverille (Maija-Leena Merivirta ja Tiina-Mari Monni)

Mielen hyvinvointi ja urheilu yhdistävät työparia (Elisa Valtanen ja Pauliina Mattila-Holappa)

Työ tekee hyvää, vaikka työkyky ei olisi täydellinen (Kirsi Unkila ja Minna Savinainen)

Työelämän uudet ilmiöt innostavat – tutkimustieto jalostuu kaikille ymmärrettäväksi (Kirsi Yli-Kaitala ja Minna Toivanen)

Tutkijakaksikko haluaa vahvistaa sitä, mikä meitä kannattelee töissä (Jari Hakanen ja Janne Kaltiainen)

Jaa sisältö somessa!