Miten vihreä siirtymä etenee työpaikoilla? Kyselytutkimus luo tilannekuvaa toiminnasta ja osaamistarpeista

Ilmastonmuutos aiheuttaa kokonaisvaltaista työelämän murrosta. Työterveyslaitoksen kyselytutkimuksessa kerättiin työntekijöiden käsityksiä vihreän siirtymän ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista työhön. Tulokset nostavat esiin työntekijöiden näkemykset oman työpaikan kestävyydestä ja kertovat toimien yleisyydestä työpaikoilla. Kyselyn aineistoa on nyt julkaistu Työelämätieto-palvelussa.
-
Fanni Moilanen
Fanni Moilanen
tutkija
Henkilökuva Tuomo Alasoini
Tuomo Alasoini
tutkimusprofessori
Arja Ala-Laurinaho
Arja Ala-Laurinaho
vanhempi asiantuntija

Työterveyslaitoksen mediatiedote 23.5.2023

Työpaikkojen toiminnan on muututtava ympäristön ja ilmaston kannalta kestävämmäksi, jotta ilmastonmuutosta voidaan hillitä. Ilmastonmuutos ja työ -kyselytutkimus keräsi työntekijöiden näkemyksiä siitä, miten vihreää siirtymää vauhdittavat kestävyystoimet näkyvät omalla työpaikalla.

– Työntekijöiltä kerätty tieto tekee näkyväksi jo toteutuneet arjen muutokset työpaikoilla. Työntekijöiden mukanaolo ja kuuleminen vihreään siirtymään liittyvässä päätöksenteossa lisää muutostoimenpiteiden hyväksyttävyyttä ja toimivuutta, sanoo tutkija Fanni Moilanen Työterveyslaitoksesta.

Kestävyystoimia alle viidesosassa työpaikoista

Vain 10–20 prosenttia vastaajista tunnisti omalla työpaikalla toteutettuja kestävyystoimia. Kestävyystoimet ovat yleisimpiä teollisuudessa, rakentamisessa, energia- ja lvi-aloilla sekä ajoneuvojen ja kiinteistöjen huollossa. Vähäisempiä kestävyystoimet ovat sotessa, kaupan alalla ja majoitus- ja ravitsemisaloilla.

– Negatiiviset vaikutukset ilmastoon ja ympäristöön voivat olla muita mittavampia teollisuudessa ja energia-alalla. Ilmaston ja ympäristön kannalta kestävämpiä tapoja toimia tarvitaan kuitenkin kaikilla aloilla. Tämä koskee myös sote-alaa, jossa alan resurssipaineet voivat hidastaa vihreän siirtymän edellyttämiä muutoksia. Toimialakohtaisten kestävyystoimien mahdollisuuksista tarvitaankin jatkotutkimusta, sanoo tutkimusprofessori Tuomo Alasoini Työterveyslaitoksesta.

Työpaikoilla on jo tarjottu ohjeistuksia kestävämmistä toimintatavoista. Kolme neljästä vastaajasta kertoi saaneensa ohjeistusta kierrätykseen, lajitteluun ja uusiokäyttöön liittyen. Energian säästöön liittyvästä ohjeistuksesta kertoi kolmannes vastaajista.

Naisten ja miesten odotuksissa ja käsityksissä eroja

Naiset raportoivat miesvastaajia harvemmin kestävyystoimista omalla työpaikalla. Näin on, vaikka naisista miehiä suurempi joukko odottaa, että oma työpaikka toimii ilmastonmuutosta hillitsevillä tavoilla.

– Aktiivisempi toiminta vihreän siirtymän edistämiseksi myös naisvaltaisilla aloilla vastaisi paremmin naisten odotuksia työpaikkojen toimista. Myös parempi viestintä jo toteutetuista toimista olisi tärkeää, sillä osalla vastaajilla ei ollut tietoa kysytyistä kestävyystoimista, sanoo tutkija Fanni Moilanen Työterveyslaitoksesta.

Esihenkilöillä enemmän tietoa vai positiivisempi näkemys työnantajasta?

Esihenkilöasemassa toimivat vastaajat kertoivat omalla työpaikalla olevan kestävään toimintaan liittyviä ohjeistuksia useammin kuin muut vastaajat.

– Esihenkilöillä on usein muita työntekijöitä laajemmin tietoa työpaikan tavoitteista ja toimintasuunnitelmista, ja tämä näyttää koskevan myös kestävään toimintaan liittyvää ohjeistusta. Uusien ohjeiden tulisi saavuttaa kaikki työntekijät, jotta varmistetaan niiden vakiintuminen osaksi päivittäistä toimintaa, sanoo vanhempi asiantuntija Arja Ala-Laurinaho Työterveyslaitoksesta.

Esihenkilöt myös arvioivat oman työnantajansa asenteita suopeammin kuin muut vastaajat. Esihenkilöistä reilu viidennes arvioi, että oma työnantaja on valmis puuttumaan ilmaston kannalta haitallisiin toimintatapoihin. Kaikista vastaajista näin arvioi vain joka kuudennes.

Tutkimushanke: Ilmastonmuutos ja työ – systemaattinen tiedonkeruu ilmastonmuutokseen kytkeytyvistä työelämävaikutuksista

Lisätiedot

  • tutkija Fanni Moilanen, Työterveyslaitos, fanni.moilanen [at] ttl.fi (fanni[dot]moilanen[at]ttl[dot]fi), +358 50 576 1356
  • tutkimusprofessori Tuomo Alasoini, Työterveyslaitos, tuomo.alasoini [at] ttl.fi (tuomo[dot]alasoini[at]ttl[dot]fi), +358 50 564 6140
  • vanhempi asiantuntija Arja Ala-Laurinaho, Työterveyslaitos, arja.ala-laurinaho [at] ttl.fi (arja[dot]ala-laurinaho[at]ttl[dot]fi), +358 40 562 0906

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!