Työkyvyn tukeminen etätyössä: opas organisaatioille

Etätyö on tullut jäädäkseen, ja se edellyttää työpaikoilla monenlaisia muutoksia. Yksi kehittämisen kohde on työkyvyn ylläpitäminen etätyössä. Sen avuksi ja tueksi olemme keränneet tähän oppaaseen organisaatioiden hyviä käytäntöjä. Lähtökohtana on organisaation toimintamallit ja käytännöt – ei niinkään yksittäisen työntekijän toiminta.
-

Etätyöllä tarkoitetaan ansiotyötä, jota tehdään pääasiallisen työpaikan ulkopuolella. Etätyöskentely perustuu työntekijän, esihenkilön ja työnantajan väliseen luottamukseen, yhteiseen suunnitteluun ja sopimiseen. Hybridityöllä tarkoitetaan sellaista työn organisointitapaa, jossa voidaan yhdistää etätyötä ja päätyöpaikalla tehtävää läsnätyötä.

Etätyö tuli tavanomaiseksi tavaksi tehdä työtä koronapandemian aikana. Äkillisen kriisin myötä organisaatioilta vaadittiin nopeita ratkaisuja, jotta varmistettiin työn sujuminen sekä terveelliset ja turvalliset työskentelyolosuhteet. Samaan aikaan työelämässä on kuitenkin meneillään myös hitaampia muutoksia, kuten digitalisoituminen, joihin organisaatioiden tulee varautua.   

Mitä?

Oppaassa on viisi osaa. Kehittäminen käynnistyy tilannekuvan luomisella. Muut osiot voit käydä läpi haluamassasi järjestyksessä. Niiden aiheina ovat

Kaikissa osiossa – ja työkyvyn tukemisessa yleensäkin – avainsanoja ovat johtaminen, työn organisointi ja yhteistyö.

Työturvallisuuden olemme sulkeneet tämän oppaan ulkopuolelle. Se on oma erityisalueensa, josta löydät kattavasti tietoa Työterveyslaitoksen Työturvallisuus-teemasivuilta.

Kenelle?

Opas on tarkoitettu henkilöstöjohdolle ja -asiantuntijoille, johtamisen asiantuntijoille, esihenkilöille ja johdolle, työsuojelutoimijoille, työterveyshuollon edustajille sekä muille tahoille, jotka työssään huolehtivat työkyvyn tuesta työpaikoilla ja suunnittelevat ja kehittävät työkyvyn tuen palveluita ja toimintatapoja.

Vaikuttamiseen ja päätöksentekoon on hyvä ottaa mukaan myös työntekijöitä ja kuulla koko työyhteisöä. Yhteistyö lisää luottamusta ja dialogia eri henkilöstöryhmien välille.

Miten?

Tähän oppaaseen olemme koonneet hyviä käytäntöjä ja ohjeita, miten organisaatiot voivat edistää työkykyä myös etänä. Sisältö on syntynyt Etätyö ja työkyky -hankkeen kehittämistyössä ja työpajoissa yhteistyössä Alkon, Ilmarisen, LähiTapiolan, Monetra Oulun, Sanoma Markkinointi Roudan sekä SOK:n kanssa. Yhteiskehittämisen prosessi on kuvattu Etätyö ja työkyky -hankkeen verkkosivuilla. Lisäksi on hyödynnetty hankkeessa tuotettuja tutkimustuloksia, esitys-, koulutus- ja viestintämateriaaleja ja aiempaa tutkittua tietoa.  Oppaan lopusta löydät lisätietoja ja linkkejä hankkeen julkaisuihin.

Opas on laadittu keväällä 2022. Sitä on täydennetty terveyskäyttäytymisen osalta keväällä 2023.

Etätyö ja työkyky -hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Hankkeen muut kumppanit ovat Alko, Elo, Ilmarinen, Keva ja Varma.

Oppaan ovat koostaneet Mirkka Vuorento, Antti Soikkanen, Virpi Ruohomäki ja Mari Koivunen.

Kysy lisää!

Mirkka Vuorento

Mirkka Vuorento

tutkija
Sähköpostiosoite
mirkka.vuorento [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3214
Antti Soikkanen

Antti Soikkanen

vanhempi konsultti
Sähköpostiosoite
antti.soikkanen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2202
Virpi Ruohomäki

Virpi Ruohomäki

johtava tutkija
Sähköpostiosoite
Virpi.Ruohomaki [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2941

Avainsanat

Työhyvinvointi ja työkyky