Tehdään etätyöstä terveyttä edistävää

Työmatkaliikunta, yhteiset tauot, terveellinen lounas henkilöstöravintolassa – esimerkiksi nämä asiat tukevat hyvinvointia työpäivän aikana. Miten keventää etätyöntekijöiden kuormitusta ja auttaa heitä voimaan hyvin?
-
Jaana Laitinen
Jaana Laitinen
tutkimusprofessori

Koronapandemian aikana etätyötä on suositeltu niihin tehtäviin, joissa se on mahdollista. Loppukeväästä 2020 tehtyjen selvitysten mukaan jopa 1,2 miljoonaa työntekijää oli etätöissä. Kotiin olivat siirtyneet monet sellaisetkin työntekijät, joille etätyö oli uutta.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan kuuluu huolehtia, että työ ei aiheuta terveyshaittaa. Velvoite koskee myös etätyötä. Kun edistetään työkykyä ja -terveyttä, on tärkeää vaikuttaa samanaikaisesti ympäristöön, työyhteisöön ja yksilöön:

Terveelliset valinnat kannattaa tehdä mahdollisimman helpoiksi. Parhaassa tapauksessa työyhteisö tukee näiden valintojen teossa. Yksilön asenne, tiedot ja taidot vaikuttavat siihen, millaisia valintoja hän päivittäin tekee.

Lisäksi on tärkeää, että palvelujen tuottajat ja työpaikan työterveysyhteistyön tekijät pyrkivät samaan tavoitteeseen. Vaikuttavinta on toiminta, joka liittyy arjen työhön ja sen toimintaa tukeviin rakenteisiin.

Työpaikka tukee työkykyä monin keinoin

Uudessa tilanteessa ja uusien työntekijöiden siirtyessä etätyöhön työn tekemisen käytännöt muovautuvat uudenlaisiksi. Työntekijät joutuvat suunnittelemaan työskentelynsä yhä itsenäisemmin.

Alussa huomio kiinnittyy helposti vain siihen, miten työt saadaan hoidettua. Vaille huomiota voivat jäädä sellaiset työhyvinvointiin ja -kykyyn olennaisesti vaikuttavat asiat, jotka eivät suoraan kytkeydy työsuoritukseen.

Työpaikalla on monia käytäntöjä ja rakenteita, jotka tukevat terveellistä työn tekemistä ja päivittäistä työkyvyn edistämistä. Esimerkkejä:

  • Yhteiset kahvi- ja ruokatauot rytmittävät työpäivää. Tauotus auttaa palautumaan työstä jo työpäivän aikana.
  • Työpisteiden ergonomiset ratkaisut ja mahdolliset sähkösäätöiset työpöydät tukevat istumatyöläisten tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä.
  • Työmatkaliikunta lisää päivittäisen arkiliikunnan määrää.
  • Läheinen henkilöstöravintola tarjoaa ruokavalioon vaihtelua. Kasvisten ja kalan syönti on yleensä runsaampaa henkilöstöravintolassa käyvillä kuin muualla ruokailevilla.
  • Työyhteisön pelisäännöt ja kontrolli voivat tukea alkoholin riskikäyttäjiä pysymään kohtuudessa.
  • Kasvotusten tavatessa sanaton viestintä tukee yhteistyötä ja empatia jaksamista.

Kotona tehtävää etätyötä suunniteltaessa tällaisia asioita on pohdittava ja kehitettävä uudenlaisia ratkaisuja hyvän ylläpitämiseen. Muuten niiden työkykyä tukevat vaikutukset pääsevät liudentumaan.

Työntekijän rooli muuttuu yrittäjämäiseksi

Etätyö ja monipaikkainen työ haastavat työntekijää ottamaan lisää vastuuta työpäivän aikaisesta hyvinvoinnistaan. Pahimmillaan häneltä puuttuvat sekä työpaikan tuki että kontrolli.

Etätyössä ja monipaikkaisessa työssä työntekijän rooli muuttuu yksinyrittäjämäiseksi. Mikroyritysten ja yksinyrittäjien terveyden ja työkyvyn edistämisestä työpaikalla ei valitettavasti löydy kansainvälisestikään tutkittuja toimintamalleja. Työkykyä edistävää toimintaa on kehitetty lähinnä pienten, keskisuurten ja isojen yritysten tarpeisiin.

Uusi tilanne haastaakin nyt työntekijöiden lisäksi myös työnantajan, työterveyshuollot, työsuojelun, johdon ja esimiehet kehittämään uudenlaisia ratkaisuja työkyvyn edistämiseen.

Tulossa työkaluja hyvinvoinnin tueksi

Olemme Työterveyslaitoksessa aloittaneet Työn uudet muodot ja työkyvystä huolehtiminen – terveyskäyttäytyminen etätyössä (EmoTyky) -hankkeen Työsuojelurahaston tuella.

Tutkimme etätyön ja monipaikkaisen työn haasteita ja mahdollisuuksia työkyvyn ja terveyskäyttäytymisen ylläpitämisessä ja edistämisessä. Tuotamme konkreettisia malleja ja työkaluja työkyvystä huolehtimiseen. Kehitämme niitä yhdessä työorganisaatioiden kanssa vastauksena uuden työn rakenteiden liudentumiseen.

Niitä odotellessa kukin meistä voi ottaa käyttöön Mars matkalle! Terveyttä työpaikoille -vinkkilistat.

Lisätietoja:

Työn uudet muodot ja työkyvystä huolehtiminen – terveyskäyttäytyminen etätyössä (tutkimushankkeen esittely)

Jaa sisältö somessa!