Siltoja tutkimuksen ja päätöksenteon vuoropuhelulle 

Miten tiivistää tutkimuksen ja päätöksenteon yhteistyötä? STN Demography-ohjelma kutsui tutkijat ja päätöksenteon valmistelijat yhteiskehittämään uusia tapoja vuorovaikutukselle. 
Ihmisiä rupattelemassa kokoustilassa

Strategisen tutkimuksen DEMOGRAPHY-ohjelman hankkeet järjestivät tammikuussa 2023 kaksi yhteiskehittämisen työpajaa, joihin osallistui hankkeiden tutkijoita ja ministeriöiden virkakuntaa. 

 Tavoitteena oli kartoittaa päätöksenteon ja tutkimuksen välisen vuorovaikutuksen nykytilaa ja hahmotella mallia nykyistä tiiviimmälle vuoropuhelulle. Tärkeää oli myös saada tutkijat ja päätöksenteon valmistelijat saman pöydän ääreen keskustelemaan ja tutustumaan toisiinsa.  

Tutkimusta ei pitäisi tehdä vain tiedon käyttäjille, vaan myös tiedon käyttäjien kanssa, kiteytti työpajojen vetäjä, LIFECON-hankkeen tutkija Laura Salonen Työterveyslaitoksesta.

Päivien aikana syntyneet ajatukset on koottu oheiseen koosteeseen, jossa on hahmoteltu linkkejä tutkimuksen ja päätöksenteon teiden välille. 

Työskentelyssä käytettiin me-we-us-menetelmää, jossa näkökulmaa laajennetaan vaiheittain omasta työstä yhteiseen ymmärrykseen. Osallistujat saivat täydennettäväkseen tiekartan, jossa näkyivät erillisinä päätöksenteon ja tutkimuksen kaistat. Tavoitteena oli tunnistaa olemassa olevia siltoja niiden välillä ja ennen kaikkea ideoida uusia.  

Päivien aikana muodostui yhteinen tilannekuva vuoropuhelun nykytilasta. Se on jo nyt tiivistä, mutta tunnistimme myös puutteita, ongelmakohtia ja esteitä. Samalla löysimme uusia, konkreettisia ideoita yhteistyön kehittämiseksi. 

– Tällaiset kohtaamiset virkakunnan ja tutkijoiden kesken ovat todella tärkeitä, ja niitä tarvitaan lisää. Me virkahenkilöt keskustelemme mielellämme tutkijoiden kanssa ja olemme mukana kehittämässä yhteistyötä, totesi työpajaan osallistunut erityisasiantuntija Sami Tantarimäki maa- ja metsätalousministeriöstä.

Lisätietoa
erikoistutkija Laura Salonen, Työterveyslaitos, puh. 050 520 8256, laura.salonen[at]ttl.fi

Tutustu ja lataa työpajojen kooste (pdf)

Strategisen tutkimuksen DEMOGRAPHY-ohjelman hankkeet:

 

Jaa sisältö somessa!