Projektet HELP: Produktiviteten och arbetshälsan måste utvecklas även under kristider

Ett inledande webbseminarium för projektet HELP, som lanserades av Arbetshälsoinstitutet för utveckling av arbetslivet, betonade starkt vikten av ledarskap och gemenskap. Vid webbseminariet ”Kommer distansarbetssprånget att efterföljas av ett produktivitetssprång?” blev vi påminda om nödvändigheten av produktivitet och arbetshälsa samt om sammankopplingen mellan dessa. Samtidigt förstärktes uppfattningen om att både produktivitet och arbetshälsa är något som måste utvecklas, trots de exceptionella omständigheter som vi nu lever i.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 22.3.2022

Med hybridarbete, distansarbete och närarbete som tema är projektets mål att på ett omfattande sätt, genom att nyttja forskningsdata, gestalta den förändring som nu sker i arbetslivet. I webbseminarieserien HELP samlar man in aktuell information om arbetslivet och om synpunkter som arbetslivets olika aktörer har.

Det finns ett behov av forskningsdata, för dialoger och för en helhetsbild

HELP-projektets chef, ledande expert Sinimaaria Ranki vid Arbetshälsoinstitutet, betonade att det finns ett behov av att arbetslivet upprätthåller utvecklingen av sin verksamhet även under krisen i Ukraina och under återhämtningen från pandemin.

Vid webbseminariets diskussioner efterlyste man en bättre kontroll bland annat vid det pågående skiftet från distansarbete till hybridarbete. En god arbetshälsa kräver att man lyssnar på personalen.

–  Vi vet inte för vem övergången till distansarbete har varit en bra sak och för vem det varit utmattande, påminde forskningsprofessor Annina Ropponen från Arbetshälsoinstitutet. –  Vid hybridarbete finns risken att företagen i för hög grad börjar styra genom tvång. Nu skulle det vara viktigt med en övergångsperiod under vilken man skulle stödja arbetstagarnas välmående och ork.

Ledarskap och gemenskap är av avgörande betydelse

Vid diskussionerna upprepades vikten av ett bra ledarskap och stöd för gemenskapen, både vad det gäller arbetshälsan och produktiviteten.

–  Kvaliteten på ledarskapspraxis avspeglar företagens produktivitet på ett minst lika bra sätt som forskning och utveckling, digitala investeringar eller personalens utbildningsnivå, påpekade professor Mika Maliranta, chef för Labore.

Arbetslivet är inte ett jag-projekt. På arbetsplatsen finns vi till också för varandra, påminde forskningsprofessor Jari Hakanen. – Det är viktigt att se till att man gör saker tillsammans. Arbetsplatsen ska göras till ett trevligt ställe att komma till. Det är viktigt med interaktioner och bemötanden.

Specialsakkunnig Maija Lyly-Yrjänäinen från arbets- och näringsministeriet betonade också vikten av att göra och lära sig saker tillsammans.

– Det finns ett behov av att identifiera och uppskatta olika kompetenser. Det är också viktigt att ge både frihet och ansvar, avslutade Lyly-Yrjänäinen.

Kommunikation och förståelse är av central betydelse under kristider

Vid webbseminariets diskussioner analyserades faktorer som är avgörande för organisationerna under kristider.

– Effektiva system för att samla och sprida information måste säkerställas. Som underlag för besluten behövs korrekt information och korrekt tolkning av denna. Man måste ta hand om arbetstagarna, för det är de som tar arbetsplatserna igenom kriser och förändringar, säger arbetssäkerhetschef Seppo Vartiainen vid Sodexo.

Att endast återhämta sig från krisen räcker inte till. Projektet HELP påminner oss om utmaningar inom megatrenderna, som till exempel befolkningsstrukturens skevhet. Därför uppmärksammade man vid invigningen av webbseminariet behovet av att se tillräckligt långt in i framtiden, även i tider av kris. 

– Vi måste sträva efter att se nya möjligheter då verksamhetsmiljön förändras och när det sker nya saker, påpekade Sinimaaria Ranki.

– Att förstå hur människor och organisationer fungerar är mycket viktigt. Situationskänslighet och beredskap är något som betonas i tider av förändring och osäkerhet, framhöll Anna-Maria Teperi, forskningsprofessor vid Arbetshälsoinstitutet.

 

Vid webbseminariet HELP den 7 juni 2022 kommer vi att tala om ledarskap, om lärande i arbetsgemenskapen och om reformer av affärsverksamhet under rubriken Interaktion vid aktivitetsbaserade kontor.

Bekanta dig

Bekanta dig med webbseminariets presentationsmaterial (ttl.fi)

Se webbseminariet på YouTube

Ytterligare information

Sinimaaria Ranki, ledande expert, f%C3%B6rnamn.efternamn [at] ttl.fi (förnamn[dot]efternamn[at]ttl[dot]fi), 040520 4553

 

 

Dela innehåll på sociala medier!