Vi påverkar arbetslivets riktning

Hurdana ändringar sker det just nu i finländarnas välbefinnande i arbetet, arbetsförmåga, arbetshälsa och arbetssäkerhet? Arbetshälsoinstitutet producerar lösningar som baserar sig på forskningsbaserad kunskap och tar ställning till samhälleligt viktiga frågor. Bekanta dig med vår uppfattning om utvecklingsobjekt i arbetslivet.

Utvecklingsobjekt i arbetslivet

Målet för vår verksamhet är att kvaliteten på det finländska arbetslivet förbättras och att arbetsproduktiviteten och deltagandet i arbetet ökar även i samband med förändringar i arbetslivet.

Vi lyfter aktivt fram forskningsbaserad kunskap om arbetsförmåga, arbetshälsa, arbetssäkerhet och välbefinnande i arbetet i den samhälleliga diskussionen. Vi erbjuder också synvinklar för att lösa bristen på arbetskraft och experter.

Bekanta dig med de teman som vi påverkar för tillfället.

Vi påverkar beslutsfattandet

Arbetshälsoinstitutets forskningsprojekt och expertarbete producerar viktig information om det finländska arbetslivet. Med hjälp av en policyrekommendation, dvs. en ”policy brief”, kan denna information förmedlas till politiska beslutsfattare som kan utnyttja informationen i beslutsfattandet. Dessutom publicerade vi 28 officiella utlåtanden år 2022 som stöd för beslutsfattandet.

Vi genomför utvecklingsprogram i arbetslivet

Arbetshälsoinstitutet spelar en central roll i regeringsprogrammets projekt som utvecklar arbetslivet.

Vi är aktiva inom internationella och nationella nätverk

Arbetshälsoinstitutets experter påverkar i ett flertal arbetsgrupper som främjar hälsa och säkerhet på en hög nivå. Vi främjar i samarbete spridningen av forskningsbaserad kunskap och bra praxis inom välbefinnande i arbetet och arbetssäkerhet.

Mer information om påverkansarbetet

Har du frågor om Arbetshälsoinstitutets påverkansarbete? Kontakta oss om du inte hittar informationen du letar efter.

Kirsi Ahola

Kirsi Ahola

E-post
kirsi.ahola [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2492