Vi påverkar arbetslivets riktning

Hurdana ändringar sker det just nu i finländarnas välbefinnande i arbetet, arbetsförmåga, arbetshälsa och arbetssäkerhet? Arbetshälsoinstitutet producerar lösningar som baserar sig på forskningsbaserad kunskap och tar ställning till samhälleligt viktiga frågor. Bekanta dig med vår uppfattning om utvecklingsobjekt i arbetslivet.