Strategi, värderingar och ansvar

Vår mission är ”Välbefinnande i arbetet” eftersom ett hälsosamt, tryggt och meningsfullt arbete skapar välbefinnande för arbetsplatser, individer och hela samhället.

Därför främjar vi på Arbetshälsoinstitutet arbetshälsa, det vill säga arbetsgemenskapens och individernas förmåga och möjligheter att agera i olika situationer i det föränderliga arbetslivet. På detta sätt påverkar vi att arbetslivets kvalitet och arbetsproduktiviteten förbättras och deltagande i arbetet ökar.

Vår strategi

Arbetshälsoinstitutets strategibild skapar en helhetsbild över på vilket sätt och med vilka utsikter vi strävar efter att göra det finländska arbetslivet världens bästa.

Arbetshälsoinstitutets strategibild skapar en helhetsbild över på vilket sätt och med vilka utsikter vi strävar efter att göra det finländska arbetslivet världens bästa.

Vi har identifierat globala megatrender, som skapar förhållandena till vårt dagliga liv och arbete. Sådana fenomen är globala utmaningar, digitalisering, klimatkrisen samt ansvarsfullhet. Ansvarsfullhet är också aktiv verksamhet i samhället och på arbetsplatser, även hos oss på Arbetshälsoinstitutet.

På samhällsnivå är befolkningsstrukturens obalans, tillgången på arbetskraft, polarisation och hållbarhetsunderskott faktorer som riskerar välbefinnandet och käppar i arbetslivets hjul. Samtidigt som vi löser dessa frågor, bör vi ta hand om möjliggörarna för välbefinnande, som i sin tur smörjer maskineriet och håller arbetslivets hjul i rörelse. Dessa består av företagshälsovård, beredskap, konkurrenskraft samt hållbar utveckling i arbetslivet, med vilket vi avser exempelvis hållbara karriärer, ett humant arbetsliv och grön omställning.

Mitt i denna helhetsbild forskar, betjänar och påverkar vi. Vi arbetar varje dag för att det finländska samhället och personer i arbetsför ålder ska må bra av jobbet.

 

Våra värderingar

Ansvar

För oss på Arbetshälsoinstitutet utgör ansvar grundidén för vår verksamhet. Ansvarsfullt tänkande är en del av vårt dagliga forsknings-, expert- och servicearbete. Vår viktiga roll inom samhället är att främja arbetshälsan, det vill säga arbetsgemenskapens och individernas förmåga och möjligheter att agera i olika situationer i det föränderliga arbetslivet. 

Vi beaktar principerna för hållbar utveckling även i vår interna verksamhet. Vi anser att det är viktigt att ta hand om vår personal på bästa möjliga sätt mitt i arbetslivets stora förändringsprocess. Samtidigt utvecklar vi kvalitetsledning på ett långsiktigt sätt och gör vår verksamhet mer miljövänlig.

Citat
År 2022 bildades 75 procent av vårt koldioxidavtryck av fastigheternas energiförbrukning, 21 procent av trafik och 3 procent av avfall.

Vi satsar i vår verksamhet på transparent och god förvaltningssed, på socialt föredöme i ledningen och utvecklingen av Arbetshälsoinstitutets team och på att övergå till gröna val i all vår verksamhet.