Strategi, värderingar och ansvar

Vår vision är ”Välbefinnande i arbetet” eftersom ett hälsosamt, tryggt och meningsfullt arbete skapar välbefinnande för arbetsplatser, individer och hela samhället.

Därför främjar vi på Arbetshälsoinstitutet arbetshälsa, det vill säga arbetsgemenskapens och individernas förmåga och möjligheter att agera i olika situationer i det föränderliga arbetslivet. På detta sätt påverkar vi att arbetslivets kvalitet och arbetsproduktiviteten förbättras och deltagande i arbetet ökar.

Vår strategi

Globala megatrender – klimatförändring, globalisering, digitalisering och urbanisering – ändrar världen. Våra samhällen vittras på grund av bland annat hållbarhetsunderskott, polarisering och marginalisering samt COVID-19-pandemin som ett nytt fenomen. 

Vi på Arbetshälsoinstitutet arbetar för att arbetet som utförs på finländska arbetsplatser är bra, säkert och produktivt och att människor mår bra och är arbetsföra en lång tid. Genom att främja kontinuerligt lärande vill vi trygga finländsk framgång i turbulensen i arbetets brytningsskede där arbetslivets spelregler och praxis omskrivs.

Arbetshälsoinstitutets värderingar

Ansvar

För oss på Arbetshälsoinstitutet utgör ansvar grundidén för vår verksamhet. Ansvarsfullt tänkande är en del av vårt dagliga forsknings-, expert- och servicearbete. Vår viktiga roll inom samhället är att främja arbetshälsan, det vill säga arbetsgemenskapens och individernas förmåga och möjligheter att agera i olika situationer i det föränderliga arbetslivet. 

Vi beaktar principerna för hållbar utveckling även i vår interna verksamhet. Vi anser att det är viktigt att ta hand om vår personal på bästa möjliga sätt mitt i arbetslivets stora förändringsprocess. Samtidigt utvecklar vi kvalitetsledning på ett långsiktigt sätt och gör vår verksamhet mer miljövänlig.

Citat
År 2020 bildades 89 procent av vårt koldioxidavtryck av fastigheternas energiförbrukning, 7 procent av trafik och 4 procent av avfall.

Vi satsar i vår verksamhet på transparent och god förvaltningssed, på socialt föredöme i ledningen och utvecklingen av Arbetshälsoinstitutets team och på att övergå till gröna val i all vår verksamhet.