Våra utbildare

Våra utbildare är erfarna utbildare inom arbetshälsa, arbetarskydd och företagshälsovård. Dessutom är de proffs på inlärning. De vet hur inlärningen genomförs verkningsfullt och svarar mot behoven.
Kuvituskuva

Välj det sätt som passar dig

Tillgången på våra kurser är flexibel och de kan nyttiggöras snabbt och enkelt, vare sig det gäller närstudier eller online utbildningar. I samband med hybridutbildningar kan du välja om du vill vara fysiskt närvarande eller delta på distans via nätet. Våra erfarna utbildare tar hand om olika beställningsutbildningar, expertföreläsningar, workshoppar och online utbildningar. Våra utbildningar kan även vara en blandning av olika format och kombinationer av olika undervisningssätt. 

Citat
Visste du att i fråga om vår online-coachning kan du studera självständigt eller med stöd av vår expertcoach?

Våra utbildares kompetens är starkt närvarande även vid online-coachning eftersom de aktivt har deltagit i utarbetandet av innehållet i online-coachningen. Vid online-coachningen fördjupar du dig i teman med våra utbildare och du får tips, praktiska råd och nya synvinklar för studierna då tillvägagångssätten utvecklas tillsammans.