Läs mer om våra utbildningar

Att skaffa sig ny kunskap och lära sig nya färdigheter samt tillämpa dem i arbetet snabbt och precist är en viktig arbetslivsfärdighet. Med hjälp av våra aktuella utbildningar utvecklar du kompetensen hos dig själv och ditt team flexibelt och tillämpar detta i arbetsvardagen. Vårt utbud består av utbildningar inom arbetshälsa, ledarskap och chefsarbete, företagshälsovård, arbetssäkerhet och arbetarskydd, områden inom vilka vi är föregångare. Läs mer om vårt utbildningsutbud och utveckla din kompetens.
kuvituskuva

Vi på Arbetshälsoinstitutet utvecklar kontinuerligt läromaterial som stödjer arbetsvardagen och behovsbaserade inlärningsmetoder genom att lyssna på våra kunder. Vi erbjuder helheter som finns till hands flexibelt, kan utnyttjas snabbt och friktionslöst och tillämpas enkelt i det egna arbetet.

Fyra goda orsaker att delta i våra utbildningar

Utbildarna är experter

Våra utbildare är experter på sitt område och deltar själva i utvecklingsarbetet i olika projekt.

Undervisningens innehåll är av hög kvalitet

I vår undervisning drar vi nytta av de senaste forskningsrönen och metoder som visat sig fungera.

Du nätverkar med experter inom din egen bransch

Du kan även kontakta våra experter efter utbildningen.

Informationen kan nyttjas på arbetsplatsen

Du får konkreta verktyg för att förbättra arbetshälsan.