Organisation och ledarskap

Arbetshälsoinstitutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund under social- och hälsovårdsministeriet. Vi är en nationell organisation och är verksamma på fem orter: Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo.

Organisationen

Vår organisation består av ett kompetenscenter för forskning och tjänster, ett kompetenscenter för utveckling och stöd och enheter som hör till dessa.

Kompetenscentret för forskning och tjänster ansvarar för Arbetshälsoinstitutets forsknings- och utvecklingsverksamhet, expertarbete som syftar till samhällelig påverkan och serviceaffärsverksamhet – det vill säga ledning av verksamheten i förhållande till externa kunder.

Kompetenscentret för utveckling och stöd ansvarar för Arbetshälsoinstitutets interna utveckling och digitalisering, personal-, kommunikations- och ekonomiärenden och det operativa stödet.

Ledarskap

Arbetshälsoinstitutets högsta beslutande organ är direktionen. Social- och hälsovårdsministeriet utser direktionen för tre år åt gången. Direktionen har utöver överhöghetsrätt även representanter för arbetsmarknadsorganisationer.

Arbetshälsoinstitutet leds av en generaldirektör. Generaldirektören stöds i institutets strategiska ledning av ledningsgruppen vars medlemskår består utöver generaldirektören av direktören för kompetenscentret för forskning och tjänster, direktören för kompetenscentret för utveckling och stöd och direktörerna för de enheter som tillhör dessa center. Ledningsgruppens uppgift är att säkerställa att strategin förverkligas, förstärka Arbetshälsoinstitutets roll i utvecklingen av arbetslivet och bygga institutets interna samarbete och förtroende.

Arbetshälsoinstitutets serviceaffärsverksamhet styrs av styrgruppen för Arbetshälsoinstitutets tjänster. Forskningen och expertarbetet leds av statsandelsverksamhetens styrgrupp. Utöver generaldirektören är även direktörerna för båda kompetenscentren medlemmar i båda styrgrupperna. Uppdraget som styrgruppernas tekniska sekreterare utförs av generaldirektörens sekreterare.

Institutets generaldirektör

Antti Koivula

Antti Koivula

Telefon
+358 30 474 2340

Sekreterare till generaldirektören, teknisk sekreterare till ledningsgruppen, styrgrupperna och direktionen

Leena Saarni

Leena Saarni

Telefon
+358 30 474 2341

Ledningsgrupp

Antti Koivula

Antti Koivula

Telefon
+358 30 474 2340
Kirsi Ahola

Kirsi Ahola

Telefon
+358 30 474 2492
Tommi Alanko

Tommi Alanko

Telefon
+358 30 474 2793
Carita Aschan

Carita Aschan

Telefon
+358 30 474 2776
Eva Helaskoski

Eva Helaskoski

Telefon
+358 30 474 2300
Päivi Husman

Päivi Husman

Telefon
+358 30 474 2613
Juulia Ijäs

Juulia Ijäs

Telefon
+358 30 474 2417
Minna Kolehmainen

Minna Kolehmainen

Telefon
+358 30 474 2003
Sanna Lappalainen

Sanna Lappalainen

Telefon
+358 30 474 2961
Anne Linna

Anne Linna

Telefon
+358 30 474 7538
Mikko Mäkipää

Mikko Mäkipää

Telefon
+358 30 474 3026
Salla Toppinen-Tanner

Salla Toppinen-Tanner

Telefon
+358 30 474 2441
Marja Tuomainen

Marja Tuomainen

Telefon
+358 30 474 2652