Organisation och ledarskap

Arbetshälsoinstitutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund under social- och hälsovårdsministeriet. Vi är en nationell organisation och är verksamma på fem orter: Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo.

Organisationen

Vår organisation består av ett kompetenscenter för forskning och tjänster, ett kompetenscenter för utveckling och stöd och enheter som hör till dessa.

Kompetenscentret för forskning och tjänster ansvarar för Arbetshälsoinstitutets forsknings- och utvecklingsverksamhet, expertarbete som syftar till samhällelig påverkan och serviceaffärsverksamhet – det vill säga ledning av verksamheten i förhållande till externa kunder.

Kompetenscentret för utveckling och stöd ansvarar för Arbetshälsoinstitutets interna utveckling och digitalisering, personal-, kommunikations- och ekonomiärenden och det operativa stödet.

Ledarskap

Arbetshälsoinstitutets högsta beslutande organ är direktionen. Social- och hälsovårdsministeriet utser direktionen för tre år åt gången. Direktionen har utöver överhöghetsrätt även representanter för arbetsmarknadsorganisationer.

Arbetshälsoinstitutet leds av en generaldirektör. Generaldirektören stöds i institutets strategiska ledning av ledningsgruppen vars medlemskår består utöver generaldirektören av direktören för kompetenscentret för forskning och tjänster, direktören för kompetenscentret för utveckling och stöd och direktörerna för de enheter som tillhör dessa center. Ledningsgruppens uppgift är att säkerställa att strategin förverkligas, förstärka Arbetshälsoinstitutets roll i utvecklingen av arbetslivet och bygga institutets interna samarbete och förtroende.

Arbetshälsoinstitutets serviceaffärsverksamhet styrs av styrgruppen för Arbetshälsoinstitutets tjänster. Forskningen och expertarbetet leds av statsandelsverksamhetens styrgrupp. Utöver generaldirektören är även direktörerna för båda kompetenscentren medlemmar i båda styrgrupperna. Uppdraget som styrgruppernas tekniska sekreterare utförs av generaldirektörens sekreterare.

Institutets generaldirektör

Antti Koivula

Antti Koivula

E-post
antti.koivula [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2340

Sekreterare till generaldirektören, teknisk sekreterare till ledningsgruppen, styrgrupperna och direktionen

Leena Saarni

Leena Saarni

E-post
leena.saarni [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2341

Ledningsgrupp

Antti Koivula

Antti Koivula

E-post
antti.koivula [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2340
Kirsi Ahola

Kirsi Ahola

E-post
kirsi.ahola [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2492
Tommi Alanko

Tommi Alanko

E-post
tommi.alanko [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2793
Carita Aschan

Carita Aschan

E-post
carita.aschan [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2776
Eva Helaskoski

Eva Helaskoski

E-post
eva.helaskoski [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2300
Päivi Husman

Päivi Husman

E-post
paivi.husman [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2613
Juulia Ijäs

Juulia Ijäs

E-post
juulia.ijas [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2417

Saija Ikola

E-post
saija.ikola [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 3256
Sanna Lappalainen

Sanna Lappalainen

E-post
Sanna.Lappalainen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2961
Henkilökuva Anne Linna

Anne Linna

E-post
anne.linna [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7538
Henkilökuva Mikko Mäkipää

Mikko Mäkipää

E-post
mikko.makipaa [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 3026
Henkilökuva Sirpa Pennanen

Sirpa Pennanen

E-post
sirpa.pennanen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7234
Salla Toppinen-Tanner

Salla Toppinen-Tanner

E-post
salla.toppinen-tanner [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2441
Marja Tuomainen

Marja Tuomainen

E-post
marja.tuomainen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2652