Arbetshälsa

En välmående personal är arbetsplatsens viktigaste resurs. En arbetsför arbetstagare påverkar organisationens konkurrenskraft, ekonomiska resultat och anseende. På vår temawebbplats Arbetshälsa (Työterveys, allt material finns inte på svenska) hittar du bland annat information om företagshälsovården, arbetshälsan i olika yrkesområden samt den muskuloskeletala hälsan. Bekanta dig med det omfattande innehållet genom länkarna nedan.