Arbete hos Arbetshälsoinstitutet

Vi erbjuder experter inom olika branscher intressanta och utmanande arbetsuppgifter i en tvärvetenskaplig expertorganisation under ständig utveckling. Hos oss kan du arbeta med varierande uppgifter och projekt och dela med dig av din kompetens.
Neljä henkilöä keskustelee kahvipöydän äärellä.

Kom och arbeta hos oss

Vi har över 500 arbetstagare och hos oss arbetar bland annat forskare, vårdare, läkare, laboranter och experter inom olika branscher (såsom IT, utbildning och kommunikation). Utveckling av den egna kompetensen och möjligheten att påverka arbetets innehåll är en naturlig del av var och ens uppgiftsbeskrivning.

Vårt huvudverksamhetsställe är beläget invid utmärkta trafikförbindelser i Böle i Helsingfors. Även våra övriga verksamhetsställen i Sockenbacka i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg är lättillgängliga med både offentliga transportmedel och bil.

Jämlikhet och jämställdhet

Vid Arbetshälsoinstitutet beaktas den jämlika behandlingen av arbetstagare aktivt i vardagen. I ett jämlikt och jämställt arbetsliv har alla lika möjligheter att delta, oberoende av kön, ålder, nationalitet eller annan orsak förknippad med personen.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar arbetssökandenas personuppgifter konfidentiellt.

Lediga jobb

Mer information

Helmi Räsänen

E-post
helmi.rasanen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 3589