Förändringen av arbetslivet

Den digitala revolutionen omformar de platser där och den tid under vilken arbete utförs och arbetssätten samt de former enligt vilka arbetet organiseras. Även klimatförändringen påverkar arbetet och arbetslivet på många sätt. På vår temawebbplats Förändringen av arbetslivet (Työelämän muutos, allt material finns inte på svenska) hittar du information om och stöd för det mångformiga och föränderliga arbetslivet. Bekanta dig med vårt innehåll via länkarna nedan.