Arbetshälsa och arbetsförmåga

På arbetsplatser kan man på många olika sätt upprätthålla en god arbetsförmåga, identifiera riskgrupper vad gäller försämring av arbetsförmågan och stödja vid en försämrad arbetsförmåga. Via länkarna nedan hittar du information om faktorer som påverkar arbetshälsan och arbetsförmågan, bland annat om ledarskap, psykisk hälsa, arbetstider och arbetsengagemang.