Forskning och utveckling

Vi utför högklassig tillämpande forskning som betjänar det finländska arbetslivet. Vår forsknings- och utvecklingsverksamhet tar fram lösningar på samhälleligt viktiga och aktuella frågor kring arbetshälsa, arbetarskydd och välbefinnande i arbetet.
Kaksi tutkijaa lukevat tulosteita laboratoriossa ja juttelevat.

Fokusområden i vår forskning

1. Arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet: Vi stärker arbetsförmågan och välbefinnandet i arbetet. Vi förbättrar vars och ens möjligheter att delta i arbete med sin egen arbetsförmåga. 

2. Förändringen i arbetslivet: vi stöder människor och arbetsplatser i förändringen i arbetslivet och den digitala omvälvningen.

3. Stärkande av kompetens: vi stöder förnyelse och stärkande av kompetens i arbetslivet.

4. Företagshälsovård: vi utvecklar företagshälsovården som en del av hälso- och sjukvårdssystemet för personer i arbetsför ålder. 

5. Inomhusklimat och arbetslokaler: vi stöder arbetsplatser i att uppnå ett gott inomhusklimat och arbetslokaler som främjar välbefinnande. 

6. Arbetarskydd: vi utvecklar arbetarskyddet och hanteringen av risker i arbetsmiljön med målet att antalet olyckor ska vara noll.

Du kan läsa om våra forskningsprojekt på vår webbplats på finska eller engelska.

Presentation av forskningsprojekt på finska

Presentation av forskningsprojekt på engelska

Du kan bekanta dig med våra forskningspublikationer på vår webbplats på finska eller engelska.

Forskningspublikationer på vår finskspråkiga webbplats

Forskningspublikationer på vår engelskspråkiga webbplats