Beställningsutbildningar

För organisationer erbjuder vi skräddarsydda utbildningar och expertföreläsningar både på plats och distans för arbetsgemenskapens behov. Utveckla arbetsgemenskapens kompetens med stöd av våra sakkunniga.
Kuvituskuva

Våra sakkunniga till ert förfogande på beställningsutbildningar

Arbetshälsoinstitutets experter hjälper organisationer med frågor kring arbetshälsa, arbetarskydd och arbetssäkerhet samt arbetshälsa, alltid enligt organisationens utbildningsbehov. Vi är en erfaren och tillförlitlig partner och vi har hjälpt olika organisationer, chefer samt arbetsgemenskaper utveckla sin kompetens runtom i Finland.

 

Av oss kan du till exempel beställa en traditionell närutbildning i föreläsningsform eller ett webbinarium. Utbildningen kan även förverkligas på nätet med stöd av en coach eller som en självstudiebaserad webbutbildning. Utbildningen kan kombineras med lämpliga webbinarier eller workshoppar som stödjer lärandet. Den produceras alltid enligt kundens behov. 

Citat
Vi hjälper olika slags organisationer, chefer och arbetsgemenskaper med att utveckla kompetensen.

En skräddarsydd utbildning som beaktar behoven hos er organisation

En organisationsspecifik utbildning gör det möjligt för en större grupp att delta samtidigt i utbildningen. Alternativt kan man via oss även beställa utbildningar för små grupper, som bäst stöder behoven inom er grupp, där det är möjligt att behandla ärenden som är mest aktuella för er och hitta lösningar tillsammans med våra experter. 

 

Våra utbildare är erfarna experter inom sin bransch och vi använder inlärningsmetoder som konstaterats fungera väl samt olika webbaserade miljöer för distansinlärning.


 

Ta kontakt så planerar vi tillsammans hur vi kan stå till hjälp med behoven av kompetensutveckling inom er organisation!