Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.ttl.fi och har uppdaterats 15.6.2023. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller till stor del tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Tjänsten uppfyller ännu inte alla krav. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten.

  • Element-ID:n är inte unika. Två eller flera sidelement har samma id-värde.

Omfattas inte av lagstiftningens krav

  • innehåll som har publicerats i tjänsten av användarna eller av utomstående aktörer, och som inte produceras, finansieras eller övervakas av tjänsteleverantören
  • filer skapade med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, ppt, xls), som har publicerats före 23.9.2018
  • webbinnehåll som har arkiverats före 23.9.2019
  • direktsända videor och ljudsändningar som inte spelas in för att bevaras och publiceras på nytt
  • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär eller per e-post saavutettavuuspalaute(at)ttl.fi.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000