Tjänster

Hjälp ditt företag att uppnå framgång genom att utveckla arbetet, arbetsmiljön och arbetsgemenskapens funktion. Ett hälsosamt, tryggt och meningsfullt arbete skapar välbefinnande. Dess positiva effekter på arbetsprestationen och produktiviteten bidrar för sin del till att skapa ekonomisk framgång för företaget.
kuvituskuva

Tjänster för utveckling av arbetshälsan, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen

Till Arbetshälsoinstitutets omfattande tjänsteutbud hör laboratorietjänster, arbetshygieniska tjänster, utvecklings- och konsultationstjänster samt arbetsmedicinens patientverksamhet. Våra högklassiga tjänster utgår från långvarigt, tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete samt årtionden av erfarenhet av ständig interaktion med arbetsplatser. Vår verksamhet är oberoende och objektiv.