Användningsvillkoren

Dessa användningsvillkor tillämpas på Arbetshälsoinstitutets webbplatser.

Användning av personlig information

Läs mer om vår dataskyddspolicy.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats. Läs mer om vår cookiepolicy.

Upphovsrätt och länkar

Arbetshälsoinstitutets www-sidor och det därtill hörande text- och bildmaterialet är skyddat med stöd upphovsrättslag och andra tillämpbara lagar. Rättigheterna till webbsidorna och det publicerade materialet tillhör Arbetshälsoinstitutet eller andra rättighetsägare som nämnts på sidorna.

Användaren får inte missbruka sidornas innehåll (diagram, fotografier, text) eller sprida upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från författaren eller ägaren av rättigheterna.

Meddelandena på dessa sidor får användas för offentlig informationsförmedling förutsatt att källan nämns vid användningen.

Det är tillåtet att länka till texterna på webbsidorna från andra www-sidor och andra texter om källan nämns.

Arbetshälsoinstitutet ansvarar inte för material som producerats av utomstående och som Arbetshälsoinstitutets sidor länkar till.

Användning av materialet för kommersiella ändamål förutsätter alltid särskild överenskommelse med Arbetshälsoinstitutet.

Ansvar och praxis gällande läsarkommentarer

På Arbetshälsoinstitutets webbmötesplatser (bloggar, sociala medier och liknande) och i webbtidningen Työpiste finns det möjlighet att skriva kommentarer. Ordet är fritt, men osakligheter avpubliceras. Kommentarerna bör anknyta till det ämne som diskussionen gäller.

Kommentarskribenterna ansvarar själva för innehållet i sina kommentarer och de är bundna av finländsk lagstiftning. Skribenten kan bli rättsligt ansvarig för publicerade kommentarer med lagstridigt innehåll, t.ex. ärekränkning, spridande av information som kränker privatlivet, hets mot folkgrupp och brott mot upphovsrätten.

Begränsat ansvar

Arbetshälsoinstitutet försöker uppdatera sina www-sidor och se till att innehållet är korrekt.

Vi ansvarar dock inte för kostnader eller skador som orsakas av eventuella fel på sidorna. Arbetshälsoinstitutet ansvarar inte heller för olägenhet som orsakas av tekniska störningar eller av material som publicerats av utomstående och som nås genom länkar från vår webbplats.

Mångvetenskaplig forskning med helhetsgrepp är kärnan i Arbetshälsoinstitutets verksamhet. Genom forsknings- och utvecklingsarbetet produceras den bästa tillgängliga informationen som kan förbättra välmåendet och förhållandena på arbetsplatser samt främja de anställdas hälsa och arbetsförmåga.