Utbildningar för arbetslivets behov

Utbildningsutbudet innehåller i omfattande grad välbefinnande i arbetet, chefsarbete, arbetshälsa, arbetssäkerhet och arbetarskydd. Dessa är ämnen som vi behärskar och är banbrytare inom. Vår kompetens har skaffats via forskning inom olika projekt som är nära arbetslivet.
kuvituskuva