Työpuntarin sote-tärpit

sote-työntekijä seisoo ulkona toimistorakennuksen edustalla ja hymyilee

Kestävät työolot ja hyvä johtaminen ovat avain sote-alan työhyvinvointiin ja alan veto- ja pitovoimaan. Työterveyslaitoksen tutkimus- ja kehittämishankkeet tuottavat näistä jatkuvasti käytännönläheistä tietoa ja oppaita sote-ammattilaisten käyttöön. Tältä sivuilta löydät tuoreita tärppejä sekä sote-alan johdolle ja -esihenkilöille että sote-ammattilaisille. 

 1. Taitoa työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamiseen
 2. Työhyvinvointia työtä kehittämällä
 3. Apua kuormituksen hallintaan
 4. Syvenny sote-tietoon
 5. Käynnissä olevat sote-hankkeet

Taitoa työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamiseen

Työhyvinvointia johdetaan tiedolla

Miten työhyvinvointiin liittyvää tietoa kannattaa kerätä ja analysoida? Mihin työhyvinvoinnin johtamisen tulee kohdistua?Työhyvinvoinnin tiedolla johtaminen sote-alalla -opas  antaa johdolle ja esihenkilöille eväitä strategiseen työhyvinvoinnin johtamiseen.

Tutustu: Työhyvinvoinnin tiedolla johtaminen sotea-alalla -opas

Strategiseen työkykyjohtamiseen

Millainen on strategisen työkykyjohtamisen kokonaisuus? Mitkä ovat eri toimijoiden tehtävät ja vastuut tai strategiset yhteistyökumppanit? Mikä on tiedolla johtamisen merkitys? Strateginen työkykyjohtaminen -opas  tukee työkykyjohtamisen käytäntöjen nykytilan tarkastelussa ja kehittämisessä sekä tarjoaa välineitä oman työkyvyn edistämiseen.

Tutustu: Strateginen työkykyjohtaminen -opas

Työkykyjohtamisen tilannekuva ja kehittämistarpeet

Mielenterveyden työkalupakin Työkykyjohtamisen tilannekuva -työkalu auttaa tunnistamaan ja priorisoimaan työkykyjohtamisen kehittämiskohteita. Kehittämisen tueksi työkalu tarjoaa keinokortteja.  

Tutustu: Työkykyjohtamisen tilannekuva -työkalu
 

2. Työhyvinvointia työtä kehittämällä

Työn kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen tulee integroida toisiinsa ja osaksi työyksiköiden arkea. Työyhteisön kanssa yhdessä tehtävä työn ja työprosessien kehittäminen onkin tärkeä osa esihenkilön roolia. Tähän jokainen sote-esihenkilö tarvitsee aikaa, osaamista ja välineitä. Apua tähän löytyy OLLAPPA-hankkeen pikaoppaista:

 • Työn olennaistaminen
 • Kehityskartta-työskentely
 • Yhteinen kehittäminen vuorotyössä
 • Psykologinen turvallisuus
 • Digitaidot ja viestintä

Lue lisää ja lataa: OLLAPPA-hankkeen materiaalit

3. Apua kuormituksen hallintaan

Palautumislaskuri

Mielenterveyden työkalupakin sote-alalle räätälöity palautumislaskuri auttaa ymmärtämään työyksikön palautumiseen liittyviä haasteita ja varmistamaan, että yksikön käytännöt tukevat työstä palautumista ja jaksamista.

Tutustu: Sote-alan palautumislaskuri

Vinkkejä palautumisen johtamiseen

Kriisitilanteissa työkuormitus kasvaa ja työstä palautumiseen ei tunnu olevan aikaa – vaikka juuri muutoksessa palautumisen tarve on suuri. Sote-esihenkilöille suunnattu opas tarjoaa tukea sekä omaan että työyksikön jaksamiseen ja palautumiseen muutoksen eri vaiheissa.

Tutustu: Johda palautumista soten muutosmyllerryksessä -opas

Lisää eettistä osaamista 

Eettinen kuormitus on merkittävä sote-alan – ja etenkin vanhustyön – työhyvinvointia koetteleva tekijä. Vanhustyön vatupassi -malli tarjoaa esihenkilöille ja johdolle konkreettisia ja arjessa toimivia ratkaisuja eettisen kuormituksen hallintaan ja eettisen työkulttuurin luomiseen. 

Vatupassi sisältää neljä opasta, jotka soveltuvat hyvin myös muuhun kuin vanhustyöhön:

 • Eettinen kuormitus ja sen hallinta
 • Kokeileva kehittäminen
 • Valmentava johtaminen
 • Mentorointi

Tutustu:  Vanhustyön vatupassi -toimintamalli

Tutkitusti toimivia keinoja työn kuormitustekijöiden hallintaan

Sote-alalla työ kuormittaa usein monella eri osa-alueella: kroppa on kovilla, mielessä miljoona asiaa ja tunteetkin vielä työssä. Pötki pitkälle! -suosituksiin olemme koonneet sote-alan ammattilaisille kattavan keinovalikoiman niin fyysisten, kognitiivisten kuin psykososiaalistenkin kuormitustekijöiden hallintaan. 

Tutustu: Pötki pitkälle -suositukset

Työtapaturmien riskilaskuri

Työtapaturmien riskilaskuri on tarkoitettu jaksotyön työvuoroista johtuvan tapaturmariskin arviointiin ja työtapaturmien ennaltaehkäisyyn sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Tutustu: Työtapaturmien riskilaskuri -sovellus

5. Käynnissä olevat sote-hankkeet

Kysy tarvittaessa lisää

Mari Koivunen

Mari Koivunen

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
mari.koivunen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3199