Hanke

Työkuormituksen hallinta turvallisuuskriittisissä töissä ulkoisessa kriisissä

Viime vuosien poikkeukselliset olosuhteet korostavat yhteiskunnan ja työpaikkojen tarvetta kehittää valmiuksiaan kohdata poikkeusoloja ja ulkoisia kriisejä. Hankkeessa tuotetaan toimenpidesuositukset työkuormituksen hallintaan tällaisten olosuhteiden varalle. Keskiössä ovat turvallisuuskriittistä työtä tekevät pelastajat, ensihoitajat, sairaanhoitajat sekä ydinvoima-alan valmiusorganisaatiot ja valvomo-ohjaajat.
-

Aikataulu

4/2023–7/2024

Tavoitteet

Päätavoitteena on tuottaa tietoon perustuvat toimenpidesuositukset, joiden avulla kuormitusta voidaan poikkeusolojen ja ulkoisten kriisien aikana hallita turvallisuuskriittisissä töissä.

Lisäksi tavoitteena on sisällyttää toimenpidesuosituksiin keinoja, joilla työpaikka voi

 • kehittää sekä työoloja että työntekijöiden valmiuksia poikkeusolojen ja ulkoisten kriisien varalle ja
 • arvioida työntekijöidensä kuormittumista tällaisten olosuhteiden aikana. 

Aineistot ja menetelmät

Hanke koostuu

 • tietopohjan luomisesta toimenpidesuositusten tuottamiseksi
 • toimenpidesuositusten yhteiskehittämisestä ja
 • toimenpidesuosituksista tiedottamisesta.

Hankkeen tietopohja koostuu aiemmasta keskeisestä tutkimustiedosta sekä osallistuvien työpaikkojen edustajien haastatteluista.

Toimenpidesuositukset työstetään hankkeeseen osallistuville työpaikoille järjestettävissä työpajoissa.

Tietosuojaseloste

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeen myötä turvallisuuskriittisten alojen työpaikoilla on paremmat edellytykset varautua poikkeusoloihin ja sopeuttaa toimintaansa niiden vallitessa tavoilla, jotka tukevat mahdollisimman hyvin työntekijöiden suoriutumista, palautumista ja toimintakykyä ja tämän myötä myös työpaikan resilienssiä.

Toimenpidesuositukset tukevat sekä työntekijöiden jaksamista että työorganisaatioiden resilienssiä poikkeusoloissa ja ulkoisissa kriiseissä. Esimerkkejä näistä olosuhteista ovat pandemiat, yhteiskunnalliset levottomuudet ja vahingonteot sekä sään ääri-ilmiöt.

Kysy hankkeesta

Mikael Sallinen

Mikael Sallinen

tutkimuspäällikkö
Sähköpostiosoite
Mikael.Sallinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2735

Yhteistyötahot

 • Teollisuuden Voima / Olkiluodon voimalaitos
 • Fortum / Loviisan voimalaitos
 • Säteilyturvakeskus
 • Helsingin kaupungin pelastuslaitos
 • Varsinais-Suomen pelastuslaitos
 • Sisäministeriön pelastusosasto
 • Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Rahoittajat

Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos

Työsuojelurahaston logo