Hanke

Työtä, tekijöitä ja osaamista ikääntyneiden palveluihin – TEOS

Sote-alan ikääntyneiden palveluissa on pula työntekijöistä. Muotoilemme ikääntyneiden palveluissa työtehtäviä ja kokeilemme digialustaa uusien tekijöiden saamiseksi ja alan maineen parantamiseksi. Tuemme työllisyys-, tuki- ja osaamispalvelujen yhteistyötä.
Kaksi eri-ikäistä aikuista katsovat yhdessä ikkunasta ulos.

Aikataulu

10/2023 –9/2025

Tavoitteet

Pyrimme lisäämään työvoiman saatavuutta ikääntyneiden palveluissa ja parantamaan työllistymisen mahdollisuuksia.

Tavoitteet:

 1. Helpottaa matalan kynnyksen keikkamahdollisuuksia työhön tutustumiseen ja koulutuksiin hakeutumiseen. 
 2. Luoda digitaalisten alustojen käytöstä toimintamalli ja suositukset, jotka tukevat lyhyt- ja pidempikestoisten tehtävien vastuullista resurssointia. 
 3. Edistää monialaisten työllisyys-, tuki- ja osaamispalveluverkostojen keskinäistä yhteistyötä tekijöiden ja työtehtävien kohtaannon tukena. 
 4. Tunnistaa, muotoilla ja räätälöidä uusia työtehtäviä, joita kokeillaan käytännössä. Tämä tuottaa uutta asiakastarpeista lähtevää resursointiajattelua ja osaamista ikääntyneiden palvelujen organisaatioille. Työtehtävien muotoiluissa ja kokeiluissa huomioidaan yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys, ja tehtäviä tuetaan selkein ohjein. 
 5. Edistää ikääntyneiden parissa tehtävän työn ja siihen liittyvän koulutuksen mainetta ja alan vetovoimaa.

Aineistot ja menetelmät

 1. Etsimme yhteiskehittämisen keinoilla ratkaisuja, joka uudistavat ikääntyneiden palveluiden työtehtäviä.
  • Esimerkiksi työtehtäviä osittamalla tai räätälöimällä niitä sopivammiksi erilaisille työntekijäryhmille ja erilaisiin työsuhteisiin.
 2. Kehitämme keinoja, joilla ikääntyneiden sotepalveluiden työpaikat ja alan töistä kiinnostuneet työntekijät löytävät toisensa paremmin.
  • Huomioimme erityisesti osatyökykyiset, nuoret, maahanmuuttajat ja keikkatyöstä elämäntilanteensa vuoksi kiinnostuneet henkilöt, jotka voivat hyötyä joustavammista työn tekemisen mahdollisuuksista.
 3. Kokeilemme digialustan käyttämistä apuna työtehtävien ja sopivien työntekijöiden kohtaamisessa.

Hanke toteutetaan kuudessa ikääntyneiden palvelujen ympärivuorokautisen hoivan tai tuetun palveluasumisen yksikössä. Hankkeen monialaiset tukiverkostot sijaitsevat kolmella alueella: 

 • Lohja-Vihti
 • Keski-Uusimaa ja 
 • Helsinki

Tulokset ja vaikuttavuus

 1. Edistämme vastuullisia, yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä edistäviä tapoja hyödyntää digitaalisia työnvälitysalustoja ikääntyneiden palvelujen resurssoinnissa. 
 2. Autamme tunnistamaan paikallisesti ja alueellisesti erilaisia tarpeita työvoimalle ikääntyneiden palveluissa. 
 3. Pyrimme parantamaan sotealan vetovoimaa ja innostamaan koulutukseen hakeutumista. 

Ota haltuun työpajamateriaalit

Nyt pääset pohtimaan oman työpaikkasi vastuullisuutta! Materiaalit on suunnattu ikääntyneiden palveluiden työpaikan tiimeille, rekrytoinnin tueksi ja uusille tekijöille oman työminän pohtimiseen. Keskustele ja täytä yhdessä tai itsenäisesti. Voit tulostaa tiedoston tai täyttää sen ensin verkossa.

Välineitä perehdytyksen tueksi

Perehdytyksen korttipakka on hankkeen aikana täydentyvä työkalu ikääntyneiden palveluiden töistä kiinnostuneelle tekijälle. Voit tulostaa kortit itsellesi jo ennen ensimmäistä keikkaa.

Kysy hankkeesta

Henkilökuva Laura Seppänen

Laura Seppänen

tutkimuspäällikkö
Sähköpostiosoite
laura.seppanen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2518

Työryhmä

Inka Koskela, tutkija

Sari Käpykangas, erityisasiantuntija

Vilja Levonius, tutkija

Maria Paavolainen, tutkija

Talvikki Susiluoma, viestinnän asiantuntija

Elina Weiste, johtava tutkija

Yhteistyötahot

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Työterveyslaitos, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy ja Helsingin yliopisto.

Lisäksi hankkeeseen osallistuu myös ikääntyneiden palveluorganisaatioiden yksikköjä ja työllistymisen tuki- ja välittäjäorganisaatioita.

 • Attendo Ventelä, Lohja
 • Helsingin Seniorisäätiö
 • Mäntsälän Kotokartano
 • Kaarikeskussäätiö
 • Tuusulan Riihikoto
 • Wilhelmiina Palvelut Oy

Nimet päivittyvät hankkeen aikana.