Hanke

Työtä, tekijöitä ja osaamista ikääntyneiden palveluihin – TEOS

Digialustojen kautta vastaanotettu työ on vakiintunut osaksi suomalaisia työmarkkinoita. Samalla sote-alan ikääntyneiden palveluissa on syntynyt pula työntekijöistä. Digialustoja olisi mahdollista hyödyntää enemmän uudenlaisen keikkatyön tarjoamiseen ja työvoiman tavoittamiseen.

Etsimme ja muotoilemme yhteistyössä ikääntyneiden palveluissa työskentelevien ammattilaisten kanssa työtehtäviä, jotka uudistavat työnjakoa ja kannustavat uusia työntekijöitä alalle ja koulutuksiin. Samalla tuemme monialaisten työllisyys-, tuki- ja osaamispalveluverkostojen toimijoiden paikallista yhteistyötä ja kehitämme digialustojen käyttöä potentiaalisten työntekijöiden tavoittamisessa.
Kaksi eri-ikäistä aikuista katsovat yhdessä ikkunasta ulos.

Aikataulu

10/2023 –9/2025

Tavoitteet

Pyrimme lisäämään työvoiman saatavuutta ikääntyneiden palveluissa ja parantamaan työllistymisen mahdollisuuksia.

Tavoitteet:

 1. Helpottaa matalan kynnyksen keikkamahdollisuuksia työhön tutustumiseen ja koulutuksiin hakeutumiseen. 
 2. Luoda digitaalisten alustojen käytöstä toimintamalli ja suositukset, jotka tukevat lyhyt- ja pidempikestoisten tehtävien vastuullista resurssointia. 
 3. Edistää monialaisten työllisyys-, tuki- ja osaamispalveluverkostojen keskinäistä yhteistyötä tekijöiden ja työtehtävien kohtaannon tukena. 
 4. Tunnistaa, muotoilla ja räätälöidä uusia työtehtäviä, joita kokeillaan käytännössä. Tämä tuottaa uutta asiakastarpeista lähtevää resursointiajattelua ja osaamista ikääntyneiden palvelujen organisaatioille. Työtehtävien muotoiluissa ja kokeiluissa huomioidaan yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys, ja tehtäviä tuetaan selkein ohjein. 
 5. Edistää ikääntyneiden parissa tehtävän työn ja siihen liittyvän koulutuksen mainetta ja alan vetovoimaa.

Aineistot ja menetelmät

 1. Etsimme yhteiskehittämisen keinoilla ratkaisuja, joka uudistavat ikääntyneiden palveluiden työtehtäviä.
  • Esimerkiksi työtehtäviä osittamalla tai räätälöimällä niitä sopivammiksi erilaisille työntekijäryhmille ja erilaisiin työsuhteisiin.
 2. Kehitämme keinoja, joilla ikääntyneiden sotepalveluiden työpaikat ja alan töistä kiinnostuneet työntekijät löytävät toisensa paremmin.
  • Huomioimme erityisesti osatyökykyiset, nuoret, maahanmuuttajat ja keikkatyöstä elämäntilanteensa vuoksi kiinnostuneet henkilöt, jotka voivat hyötyä joustavammista työn tekemisen mahdollisuuksista.
 3. Kokeilemme digialustan käyttämistä apuna työtehtävien ja sopivien työntekijöiden kohtaamisessa.

Hanke toteutetaan kuudessa ikääntyneiden palvelujen ympärivuorokautisen hoivan tai tuetun palveluasumisen yksikössä. Hankkeen monialaiset tukiverkostot sijaitsevat kolmella alueella: 

 • Lohja-Vihti
 • Keski-Uusimaa ja 
 • Helsinki

Tulokset ja vaikuttavuus

 1. Edistämme vastuullisia, yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä edistäviä tapoja hyödyntää digitaalisia työnvälitysalustoja ikääntyneiden palvelujen resurssoinnissa. 
 2. Autamme tunnistamaan paikallisesti ja alueellisesti erilaisia tarpeita työvoimalle ikääntyneiden palveluissa. 
 3. Pyrimme parantamaan sotealan vetovoimaa ja innostamaan koulutukseen hakeutumista. 

Kysy hankkeesta

Henkilökuva Laura Seppänen

Laura Seppänen

tutkimuspäällikkö
Sähköpostiosoite
laura.seppanen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2518

Työryhmä

Inka Koskela, tutkija

Sari Käpykangas, erityisasiantuntija

Vilja Levonius, tutkija

Maria Paavolainen, tutkija

Talvikki Susiluoma, viestinnän asiantuntija

Elina Weiste, johtava tutkija

Yhteistyötahot

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Työterveyslaitos, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy ja Helsingin yliopisto.

Lisäksi hankkeeseen osallistuu myös ikääntyneiden palveluorganisaatioiden yksikköjä ja työllistymisen tuki- ja välittäjäorganisaatioita.

 • Attendo Ventelä, Lohja
 • Helsingin Seniorisäätiö
 • Mäntsälän Kotokartano
 • Kaarikeskussäätiö
 • Tuusulan Riihikoto
 • Wilhelmiina Palvelut Oy

Nimet päivittyvät hankkeen aikana.