Hanke

Olennaistamisella uudistumista, palautumista ja työhyvinvointia - OLLAPPA

OLLAPPA-hanke kehittää yhdessä sotealan työyksiköiden kanssa yhteisöllisiä toimintatapoja, jotka vahvistavat henkilöstön työhyvinvointia. Tavoitteena on integroida työn kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen toisiinsa ja osaksi työyksiköiden arkea.
-

Sote-esihenkilön pikaoppaat

Työn olennaistaminen

Työn olennaistaminen auttaa hahmottamaan – nimensä mukaisesti – työn olennaisimmat tehtävät. Kahden harjoituksen avulla paikannatte työn ydintehtävät, pystytte luopumaan turhasta ja saatte aikaa olennaisimpien asioiden tekemiseen.

Kehityskartta-työskentely

Kehityskartta on mainio työkalu työn yhteiseen kehittämiseen ja muutoksen johtamiseen. Pikaopas ohjeistaa menetelmän käytön askel askeleelta ja tarjoaa käyttöösi työskentelyssä tarvittavat pohjat.

Yhteinen kehittäminen vuorotyössä

Millainen on yhteisen kehittämisen muutospolku ja miten pääsette sillä eteenpäin? Saat myös vinkkejä sähköisen alustan käyttöön ja motivointiin. 

Psykologinen turvallisuus

Pikaopas johdattelee sinut psykologiseen turvallisuuteen ja sen merkitykseen. Mukana on tulostettava huoneentaulu ja Psykologisen turvallisuuden kehä -harjoitus.

Digitaidot ja viestintä

Saat konkreettisia vinkkejä työyksikkösi osallistamiseen, digityökalujen valintaan ja vaikuttavaan viestintään.

 

Muut OLLAPPA-materiaalit

OLLAPPA työhyvinvointia -lehti

OLLAPPA-hankkeen antia koottuna yksiin kansiin sote-alan ammattilaisille: OLLAPPA työhyvinvointia -lehti (Issuu.com)

Tiimipalaverien osallistumisen tukeminen

Esihenkilön huoneentaulu antaa vinkkejä siihen, miten tiimipalaverista saa entistä osallistavamman. Tiimipalverin osallistujille puolestaan on tarjolla osallistumisbingo, joka toivottavasti herättelee tarkkailemaan omaa palaverikäyttäytymistä.

Palautuminen

Työpäivän aikainen palautuminen on useimmiten kiinni työyhteisön yhteisistä ratkaisuista eli yhteisöllisistä palautumisen keinoista. Mitä keinoja löytyy? Teimme avuksesi vinkkilistan.

Oman ja työyhteisön palautumisen tukena on Palautumisen viikkokalenteri. Lataa ja tulosta A3-koossa työpaikan seinälle: joka kuukaudelle oma palautumisteema ja joka viikolle oma palautumisvinkki. Mukaan voit hypätä milloin vain.

 

Aikataulu

12/2021–10/2023

Tavoitteet

OLLAPPA-hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja, joilla edistetään sotehenkilöstön työhyvinvointia ja työn tuottavuutta jatkuvassa työn ja työympäristön muutoksessa. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lukuisten myllerrysten kourissa. Korona on lisännyt työmäärää ja kasvattanut hoitovelkaa. Käynnissä on mittava sote-uudistus, minkä lisäksi organisaatioilla on jatkuvasti meneillään sisäisiä organisaatiomuutoksia ja kehittämisponnisteluja. Myös digitalisaatio muuttaa työtä.

Hankkeen tavoitteena on:

 • edistää sotehenkilöstön palautumista koronan aiheuttamasta kuormituksesta
 • integroida työn kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen toisiinsa ja osaksi organisaation normaalia toimintaa
 • vahvistaa osallistujien digiosaamista ja sitä kautta lisätä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia etenkin vuorotyössä
 • lisätä yhteiskehittämisen keinoin työn ja työprosessien tehokkuutta
 • tehostaa toimintamalleja ja edistää työtehtävien priorisointia eli olennaistamista, mikä parantaa työtehoa ja lisää hyvinvointia
 • vähentää työn kuormitusta ja vahvistaa työn voimavaroja ja työhyvinvointia erityisesti nuorten työntekijöiden, esihenkilöiden ja vuorotyötä tekevien keskuudessa.

Aineistot ja menetelmät

Kehitämme työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin edistämisen keinoja, kokeilemme niitä ja mallinnamme niitä laajemmin sote-alan työpaikoilla käytettäväksi. Keskeisenä toimenpiteenä ovat erilaiset digitaaliset toimintamallit.

OLLAPPA-hanke

 • tukee palautumista jalkauttamalla palautumista tukevia keinoja
 • vähentää työn kuormitusta luomalla myönteisiä näkymiä, paikantamalla olennaisen ja kehittämällä työprosesseja
 • lisää voimavaroja vahvistamalla psykologista turvallisuutta ja sosiaalista tukea, osallistamalla ja rakentamalla optimistista tulevaisuutta.

Kehittämistoiminnan lähtökohtana toimii Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyn tulokset ja esihenkilöiden haastattelut. Lisäksi hankkeessa tehdään alku- ja loppukartoitus, joilla selvitetään työhyvinvoinnin sen hetkistä tilaa.

Hankkeen ensisijaisina kohderyhminä ovat nuoret työntekijät, esihenkilöt ja vuorotyöntekijät. Mitä kuuluu? -kyselyn perusteella he ovat kuormittuneimpia ja heidän mahdollisuutensa muun muassa palautumiseen ovat muita työntekijäryhmiä heikompia.

Hankkeen toiminta jakautuu kuuteen työpakettiin:

 1. Työstä palautumisesta hyvinvointia ja työkykyä
 2. Esihenkilöille virtaa ja voimaa työhön ja työhyvinvoinnin johtamiseen
 3. Nuoret sote-työntekijät hyvinvoivia ja työssään menestyviä ammattilaisia
 4. Vuorotyöhön hyvinvointia osallistumalla
 5. Tieto kehittämisen lähtökohtana ja jatkuvasta arvioinnista oivalluksia
 6. Viestintä

Tulokset ja vaikuttavuus

OLLAPPA-hanke luo pohjaa sotealan uudistamiselle ja uudistumiselle. Se integroi työn ja työhyvinvoinnin kehittämisen ja tuo molempiin avuksi uusia digitaalisia menetelmiä.

Hankkeen tulokset:

 • Kohdeorganisaatioden sujuvammat toimintaprosessit, jotka lisäävät työn tuottavuutta ja vähentävät työssä kuormittumista
 • Työkalut sotealan työn ja työhyvinvoinnin kehittämiseen ja malli esihenkilöille niiden hyödyntämiseen: sotetyön kehittämiskartta ja olennaistamisen työkalut
 • Opas monipaikkaisen ja -aikaisen sotetyön työhyvinvoinnin lisäämiseen digitaalisin välinein ja osallistaen
 • Menetelmä/toimintamalli palautumisen edistämiseksi sotealalla ja sotealan vuorotyössä
 • Opetusmateriaalia nuorille sotetyöntekijöille oman työhyvinvoinnin ja työkyvyn huolehtimiseen vuorotyössä
 • Opas/malli psykologisen turvallisuuden vahvistamiseen soteorganisaatioissa.

OLLAPPA-opit

Lokakuussa 2023 tiivistimme hankkeessa oppimamme kuudeksi OLLAPPA-opiksi, joiden toivomme auttavan hyvinvointialueita työhyvinvoinnin kehittämisessä ja johtamisessa: 

 1. Yhteinen tilannekuva on välttämätön.
 2. Esihenkilöt tarvitsevat aikaa ja työkaluja työhyvinvoinnin kehittämiseen.
 3. Työn ydin löytyy olennaistamalla.
 4. Kehittämisen tapoja pitää uudistaa.
 5. Uusi työntekijä tarvitsee rinnallakulkijan.
 6. Työstä palautuminen paranee työtä ja työoloja kehittämällä.

Avaamme oppeja lisää videolla. Videon kesto 12 minuuttia.

Kysy hankkeesta

Kirsikka Selander

Kirsikka Selander

projektipäälikkö, erikoistutkija

Sähköpostiosoite
kirsikka.selander [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3065
Jaana Laitinen

Jaana Laitinen

hankkeen johtaja, tutkimusprofessori

Sähköpostiosoite
jaana.laitinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 6006

Yhteistyötahot

Hanke toteutettiin aluksi Pohjois-Pohjanmaalla neljässä eri organisaatiossa:

 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • Raahen hyvinvointikuntayhtymä
 • NordLab
 • Oulaisten kaupunki

Vuoden 2023 alusta yhteistyökumppaniksi tuli  Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue.

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto