Hanke

Ulkomailta rekrytointi ja työpaikan pitovoima sote-alalla

Hankkeessa edistetään sosiaali- ja terveysalan valmiuksia tukea ulkomailta rekrytoitujen työntekijöiden työyhteisöön ja työhön sisään pääsemistä.
-

Aikataulu

1/2024–8/2025

Tavoitteet

Työvoimapula haastaa sosiaali- ja terveysalaa enenevässä määrin, ja henkilöstön rekrytointi ulkomailta yleistyy. Sote-alan organisaatioissa on tarve kehittää valmiuksia rekrytoida ja vastaanottaa työvoimaa ulkomailta. Onnistuneen ja eettisesti kestävän rekrytoinnin kannalta on tähdellistä, että ulkomailta rekrytoidut työntekijät pääsevät työyhteisöjensä täysivaltaisiksi jäseniksi.

Hankkeessa tutkitaan kolmessa pääkaupunkiseudun julkisessa sote-alan organisaatiossa ulkomailta rekrytoitujen työntekijöiden työyhteisöihin sisään pääsemisen prosessia ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen ja yhteiskehittämisen keinoin kehitetään toimintamalli, jonka avulla sote-alan organisaatiot voivat edistää monimuotoisten työyhteisöjen toimivuutta.

Hankkeen tavoitteet

  1. Lisätä tutkimuksen keinoin tietoa ja ymmärrystä ulkomailta rekrytoitujen työyhteisöön sisään pääsemisen prosessista ja siihen vaikuttavista tekijöistä.
  2. Paikantaa organisaatioissa jo kehitettyjä hyviä keinoja sekä löytää uusia toimintatapoja rekrytoitujen työyhteisöön sisään pääsemisen tueksi.
  3. Tuottaa sote-alan organisaatioille toimintamalli, jolla voidaan edistää rekrytoinnin onnistumista niin ulkomailta rekrytoitujen kuin heitä palkkaavien organisaatioiden näkökulmasta.

Aineistot ja menetelmät

Hankkeessa toteutetaan etnografisella otteella moninäkökulmainen ja moniaineistoinen tapaustutkimus ulkomailta rekrytoitujen hoitajien työyhteisöön ja työhön sisään pääsemisestä. 

Lisäksi hankkeessa toteutetaan haastattelututkimus, jossa haastatellaan ulkomailta rekrytoituja hoitajia sekä kohdeorganisaatioiden ja sidosryhmien asiantuntijoita ja avainhenkilöitä.  

Hankkeessa tuotettava toimintamalli luodaan tutkimustiedon ja kohdeorganisaatioiden kanssa tehtävän yhteiskehittämisen pohjalta.

Tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeessa saadaan uutta tietoa ulkomailta rekrytoitujen työyhteisöön sisään pääsemisen prosessista sekä sitä edistäväistä ja estävistä tekijöistä. 

Hankkeessa kehitettävä toimintamalli tukee sote-alan organisaatioita ulkomailta rekrytoinnin onnistumisessa.

Kysy hankkeesta

Barbara Bergbom

Barbara Bergbom

johtava asiantuntija
Sähköpostiosoite
barbara.bergbom [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2957

Yhteistyötahot

  • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
  • Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 
  • Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala