Hanke

Ergonomisen vuorosuunnittelun ja koronapandemian vaikutukset työaikoihin ja terveyteen sote-alalla

Työaikajärjestelyt vaikuttavat sotealan työntekijöiden terveyteen, työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin. Tässä hankkeessa tutkimme työvuorosuunnitteluohjelmistojen käytön, sekä koronapandemian ja työaikalain vaikutuksia ja vaikuttavuutta sotealan työaikoihin, työhyvinvointiin, sairauspoissaoloihin ja työtapaturmiin.
Ergonominen vuorosuunnittelu, kuvituskuva.

Aikataulu

8/2021–5/2024

Tavoitteet

Tutkimme hankkeessa Työterveyslaitoksen vuoroergonomiasuosituksia tukevien suunnitteluohjelmistojen käytön, koronapandemian ja työaikalain vaikutuksia & vaikuttavuutta sotealan työaikoihin, työhyvinvointiin, sairauspoissaoloihin ja työtapaturmiin.

Hankkeen kehittämisosassa tuotamme hankkeeseen osallistuville organisaatioille ja viiteryhmille vuositason palautetta työaikojen muutoksista liittyen työaikalain ja pandemian vaikutuksiin sekä organisaatioiden omaan kehittämistyöhön. Laadimme suosituksia vuoroergonomia- ja optimointiohjelmistojen jatkokehittämiseksi. Hanke tuottaa lisäksi algoritmipohjaisen verkkosovelluksen vuorokiertoon liittyvän tapaturmariskin arvioimiseksi.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimushanke hyödyntää päivittäisiä työaika- ja sairauspoissaolotietoja sisältävää työaikatietoa sotesektorilta sekä niihin yksilötasolla linkattavia tapaturmatietoja 17 sairaanhoitopiiristä ja kaupungista vuosina 2008-2022.

Hankkeeseen osallistuvat:

  • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP)
  • Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY)
  • HUS
  • Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KHSHP)
  • Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP)
  • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP)
  • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP)
  • Varsinais-Suomen sairaanhoitropiiri (VSSHP)
  • Pohjanmaan hyvinvointialue sekä
  • Espoon, Helsingin, Naantalin, Nokian, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunkien sote-yksiköt

Kunta-alan seurantatutkimukseen (FPS) liitetty työaika- ja sairauspoissaolokohortti kattaa noin 220 000 henkeä ja yli 200 miljoonaa työpäivää.