Hanke

Terveydenhuollon työ ja tilat muutoksessa – TYTINÄ

Sote-alalla on käynnissä siirtymä yhteiskäyttöisiin työtiloihin, joista ei ole riittävästi tutkittua tietoa. Tutkimuksessa selvitämme yhteiskäyttöisten tila- ja toimintakonseptien käytettävyyttä ja vaikutuksia työhön ja työhyvinvointiin. Tutkimus tuottaa myös uutta tietoa työympäristömuutosten onnistumista edistävistä tekijöistä. Tulokset auttavat sote- ja kiinteistöalaa kehittämään ratkaisuja, joilla varmistetaan laadukas potilastyö ja henkilöstön hyvinvointi.
Lääkäri keskustelee potilaan kanssa etävastaanotolla.

Aikataulu

9/2022–3/2025

Tavoitteet

Taustaa

Sote-järjestelmään kohdistuu merkittäviä rakenteiden ja toiminnan uudistuksia. Vanhat rakennukset eivät enää palvele nykytoimintaa, joten tiloja on tarve tehostaa ja uudistaa

Osana muutosta siirrytään yhteiskäyttöisiin vastaanottotiloihin ja monitilatoimistoihin, joissa henkilöstöllä ei ole omia työpisteitä.

Tiedon tarve on akuutti, sillä rakentaminen etenee ja yhteiskäyttöisistä konsepteista puuttuu tutkimustietoa.

Hankkeen tavoitteena on:

  • Selvittää, minkälaisia tila- ja toimintakonsepteja tutkimukseen osallistuvilla terveydenhuollon poliklinikoilla on käytössä.
  • Tunnistaa työympäristömuutoksen onnistumisen kannalta keskeisiä tekijöitä.
  • Arvioida tila- ja toimintakonseptien käytettävyyttä ja vaikutuksia henkilöstön työhön ja työhyvinvointiin.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimustietoa kerätään kyselyiden, haastattelujen, dokumenttiaineistojen sekä tilakatselmusten pohjalta. Tutkimukseen osallistuu kuusi terveydenhuollon organisaatiota ja suunnittelualan ammattilaisia.

Tulokset ja vaikuttavuus

Tutkimuksesta saatua tietoa voidaan hyödyntää tulevaisuuden sote-tiloja ja toimintoja koskevassa päätöksenteossa. Tulokset auttavat myös suunnittelualaa kehittämään konsepteja, joilla varmistetaan laadukas potilastyö sekä henkilöstön työssä jaksaminen myös tulevaisuudessa.

Tuloksia on luvassa vuoden 2024 aikana.

Tulokset julkaistaan kansainvälisissä tiedejulkaisuissa ja niistä viestitään muun muassa seminaareissa, tapahtumissa, lehtihaastatteluissa ja -kirjoituksissa sekä sosiaalisessa mediassa.

Kysy hankkeesta

Pia Sirola

Pia Sirola

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
Pia.Sirola [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2318

Tutkimusryhmä

Annu Haapakangas, johtava tutkija

Suvi Hirvonen, vanhempi asiantuntija

Sara Malve-Ahlroth, eritysiasiantuntija

Maria Hirvonen, eritysiasiantuntija

Kari Reijula, tutkimusprofessori

Rahoittajat

Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos, Delfoi Oy, AW2-arkkitehdit Oy, Raami arkkitehdit Oy

Lue lisää