Strateginen työkykyjohtaminen

Oppimateriaali tukee sote-ammattilaisia organisaation työkykyjohtamisen nykytilan tarkastelussa ja kehittämisessä.
-

Hei sote-alan ammattilainen, tervetuloa opiskelemaan!

Logot

Strategisen työkykyjohtamisen oppimateriaali tukee sinua ja organisaatiotasi työkykyjohtamisen käytäntöjen nykytilan tarkastelussa ja kehittämisessä. Lisäksi saat välineitä oman työkykysi ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Kenelle?

Tämä oppimateriaali on kohdennettu erityisesti sote-organisaatioiden johtohenkilöille, henkilöstöhallinnon edustajille, esihenkilöille sekä työntekijöille. Sisältö soveltuu edellä mainittujen lisäksi hyvin myös muille työkykyjohtamisen parissa työskenteleville tai aiheesta kiinnostuneille.

Mitä opit?

Oppimateriaalin avulla sinulle muodostuu käsitys strategisen työkykyjohtamisen kokonaisuudesta, eri toimijoiden tehtävistä ja vastuista, tiedolla johtamisen merkityksestä sekä strategisista yhteistyökumppaneista. Oppimateriaalista saat tutkittua ajankohtaista tietoa ja ideoita yhteiseen keskusteluun työkykyjohtamisen kehittämiseksi.

Miten opiskelet?

Oppimateriaalin eri osiot ovat kaikille avoimia. Voit aloittaa kahdesta ensimmäisestä osiosta, jotka ovat kaikille yhteisesti opiskeltavaksi tarkoitettuja ja perehtyä sitten tarkemmin omaan osioosi esimerkiksi johtajana tai esihenkilönä. Osioihin voi perehtyä yksittäin tai halutessaan opiskella kaikki osiot läpi.

Oppimateriaalin tausta

Oppimateriaali perustuu tutkimus- ja asiantuntijatietoon sekä Strateginen työkykyjohtaminen sote-muutoksessa -hankkeessa kertyneeseen aineistoon. Oppimateriaalissa hyödynnetään hankkeessa mukana olleiden sote-organisaatioiden kokemuksia paikallisiin olosuhteisiin soveltuvien työkykyjohtamisen toimintamallien ja hyvien käytäntöjen kehittämistyöstä. Hanke on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa konsortiohanketta Onnistu yhdessä – Työhyvinvointi, johtaminen ja asiakasosallisuus sote-muutoksessa (2019-21).

Oppimateriaalista vastaa Työterveyslaitos

Julia Anttilainen, Eija Haukka, Irmeli Pehkonen, Ritva Horppu, Barbara Bergbom, Pirjo Juvonen-Posti, Nina Nevala, Terje Leivategija, Pekka Laine, Satu Lehtinen, Pirita Männikkö

Strateginen työkykyjohtaminen sote-muutoksessa -hanke

Hankkeen päätoteuttaja on Työterveyslaitos. Yhteistyökumppaneina: Keva, Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä (PHHYKY), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite), Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote), Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote).

Hanke kuuluu Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaan Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelmaan, jota hallinnoi sosiaali- ja terveysministeriö.

Logot

Avainsanat

Työhyvinvointi ja työkyky