Vanhustyön vatupassi

Eettinen kuormitus on merkittävä vanhustyön työhyvinvointia koetteleva tekijä. Vanhustyön vatupassi tarjoaa esihenkilöille ja johdolle konkreettisia ja vanhustyön arjessa toimivia ratkaisuja eettisen kuormituksen hallintaan ja eettisen työkulttuurin luomiseen. Näiden seurauksena syntyy parempaa työhyvinvointia ja pitkällä tähtäimellä myös vetovoimaa vanhustyöhön.
-

Päämääränä eettisempi työkulttuuri

Vanhustyön vatupassi lisää eettistä osaamista ja edistää eettistä työkulttuuria. Ne näkyvät työyksikön arjessa eettisen kuormituksen parempana hallintana ja työhyvinvointina. Ne edistävät myös alan pito- ja vetovoimaa.

Vatupassi tarjoaa:

  1. Ymmärrystä siitä, miksi eettisestä kuormituksesta pitää puhua ja miksi siihen pitää puuttua.
  2. Tietoa eettisestä kuormituksesta, sen synnystä ja seurauksista sekä keinoja käsitellä ja parantaa oman työyhteisön eettisen kuormituksen nykytilannetta.
  3. Toimintamalleja ja konkreettisia keinoja, joiden avulla työyhteisöt voivat kehittää omaa toimintaansa: aloittaa varmasti onnistuvista pienistä asioista, arvioida, suunnitella, toteuttaa ja oppia.

Esihenkilö vastaa työn organisoinnista ja on avainasemassa siinä, että eettisesti haastavat tilanteet nostetaan työyksikössä avoimeen keskusteluun ja niiden ratkaisumahdollisuuksia pohditaan yhdessä, turvallisessa ilmapiirissä. 

Miksi eettiseen kuormitukseen puuttuminen on tärkeää?

Eettisen kuormituksen vähentäminen hyödyttää kaikkia: vanhustyön työntekijöitä, työyksiköitä, asiakkaita, organisaatioita ja koko alaa.

Vanhustyön vatupassi on laaja kokonaisuus. Katso vielä ennen ensimmäistä askelta esittelyvideo!

Mitä seuraavaksi?

Kun olet käynyt läpi Eettinen kuormitus ja sen hallinta -oppaan ja sen tehtävät, on aika ottaa seuraava askel.

Tarjoamme avuksesi kolme konkreettista keinoa, joilla voit kehittää omaa ja työyksikkösi eettistä osaamista ja eettistä työkulttuuria: kokeileva kehittäminen, valmentava johtaminen ja mentorointi. Suosittelemme, että tutustut näihin itsellesi tärkeimmältä tai helpoimmalta tuntuvassa järjestyksessä. 

Kokeileva kehittäminen

-

 

Kokeileva kehittäminen on toimiva tapa parantaa työpaikan vallitsevaa tilannetta. Se tukee työntekijälähtöistä kehittämistä ja antaa uskoa asioiden muuttumiseen, joten se sopii hyvin työkaluksi matkalla kohti eettisempää ja vastuullisempaa toimintakulttuuria.

Selkeiden ohjeiden ja esimerkkien avulla opas johdattelee työyksikkösi kuusikohtaisen kehittämispolun alusta loppuun: kokeilun tarpeen tunnistamisesta aina uuden käytännön seurantaan.

Valmentava johtaminen

-

 

Valmentava johtaminen on hyvä pohja koko työyksikön eettiselle toimintakulttuurille. Neuvojen ja käskyjen sijaan siinä painottuu kyseleminen, kuunteleminen ja kannustaminen. Työntekijät kokevat vähemmän stressiä ja kyynisyyttä, enemmän työn imua ja iloa. 

Saat oppaasta hyvän yleiskuvan valmentavasta johtamisesta ja neljä helposti käyttöön otettavaa valmentavan johtamisen toimintamallia.

Mentorointi

-

 

Työuran eri vaiheessa voimme kokea eettisesti kuormittavat tilanteet eri tavoin. Mentorointi on hyvä tapa päästä peilaamaan omia toimintatapojasi vertaisesi kanssa. Asioiden yhdessä jäsentäminen vahvistaa omia voimavarojasi ja lisää hallintakeinoja eettisesti kuormittaviin tilanteisiin. 

Opas johdattelee sinut mentorointiprosessin läpi sekä tarjoaa tehtäviä ja vinkkejä mentorointitapaamisiin.Matkan varrella ja lopuksi: Arviointi

Arviointia on tärkeää tehdä jo kehittämisen aikana. Silloin arvioidaan kehittämistyön toteuttamista. Kehittämistoimenpiteiden jälkiarviointi tuo esiin myös kehittämisen vaikutukset. Se tekee muutoksen näkyväksi.

Arviointikysymykset

  • Onko kaikilla työyhteisön jäsenillä ollut mahdollisuus osallistua?
  • Kuinka suuri osa työyhteisön jäsenistä on osallistunut kehittämistyöhön?
  • Miten yhteinen kehittäminen on onnistunut?
  • Mitä opimme tehdystä kehittämistyöstä?
  • Mitä vaikutuksia ja vaikuttavuutta toiminnalla on ollut?
  • Teimmekö oikeita asioita ja teimmekö niitä riittävästi suhteessa hyvään tavoitteeseen? Olemmeko hyvinvoiva ja keskusteleva työyhteisö, joka kehittää yhdessä työhyvinvointia? Tuottaako tehty kehittämistoiminta työhyvinvointia vanhustyöhön?

Apua ja tukea arviointiin

Eettisen työkulttuurin rakentaminen vaatii esihenkilöiltä sinnikästä ja tavoitteellista työskentelyä yhdessä työyksikön kanssa. Pienistäkin onnistumisista kannattaa iloita, ja antaa myönteistä palautetta koko työyksikölle.

Ladattavat materiaalit ja webinaaritallenteet

Vanhustyön vatupassi on laadittu syksyllä 2022 Henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden palveluissa (Hyvä veto) -hankkeessa, joka toteuttaa kansallista ikäohjelmaa. Hanketta rahoittavat sosiaali- ja terveysministeriö ja Työterveyslaitos.

Mallia ovat olleet toteuttamassa Työterveyslaitoksesta Tiina Koivisto, Jaana Laitinen, Eveliina Korkiakangas, Kirsikka Selander, Risto Nikunlaakso, Maria Paavolainen, Nina Olin, Eveliina Saari, Vilja Levonius ja Mari Koivunen. Valmentavan johtamisen oppaan sisältö on toteutettu LAB-ammattikorkeakoulussa ja Vastavuoroisen mentoroinnin juliste Karelia-ammattikorkeakoulussa.

Mallia on pilotoinut yli 100 vanhustyön ammattilaista ja asiantuntijaa. Kiitos heistä jokaiselle.

Kiitos, kun olet mukana toteuttamassa Vanhustyön vatupassia ja sitä kautta edistämässä suomalaisen vanhustyön hyvinvointia ja hyvää hoivaa. Antoisaa matkaa!

Kysy lisää tai anna palautetta

Jäikö joku askarruttamaan tai kaipaisitko jostain lisätietoa? Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy. Otamme mielellämme vastaan myös palautetta ja parannusehdotuksia.

Jaana Laitinen

Jaana Laitinen

tutkimusprofessori
Sähköpostiosoite
jaana.laitinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 6006