Työhyvinvoinnin tiedolla johtaminen sote-alalla

Tämän oppaan tarkoituksena on edistää sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa strategista työhyvinvoinnin johtamista. Tämä opas lisää ja laajentaa sote-organisaatioiden johdon ja esihenkilöiden osaamista työhyvinvoinnin tietoon perustuvasta kehittämisestä.
Kuvituskuva

Johto vastaa siitä, että organisaation strategiseen johtamistyöhön sisältyy työhyvinvoinnin kehittäminen ja kehittämistyön vaikutusten seuranta. Johdon sitoutuminen on keskeinen onnistumisen edellytys sille, että työhyvinvointi otetaan ja pidetään osana organisaation strategista johtamistyötä. Kehittämistyö ei ole kertaluonteista, vaan kehittämistoimia ja niiden vaikutuksia ja tuloksia tulee seurata ja tulevia toimia suunnata niiden perusteella. Organisaatioiden on myös tärkeää huomioida, että kaikkia työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä ei tarvitse ratkaista kerralla, vaan työhyvinvoinnin johtaminen on määrätietoista ja tavoitteellista, pienin askelin ja pitkäjänteisesti etenevää toimintaa.

Tausta

Opas on laadittu osana Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta -hanketta, joka toteutettiin yhteistyössä Kainuun soten kanssa. Hankkeen tavoitteena oli mm. vahvistaa työhyvinvoinnin tiedolla johtamista, uudistaa työhyvinvointijohtamista osana strategista johtamista sekä omaksua tuottavuuden tarkastelu osaksi johtamista ja toimintaa Kainuun sotessa. Oppaaseen on nostettu käytännön esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä hankkeen tuotoksista ja toimenpiteistä Kainuun sotessa.

Opas on jaettu kolmeen pääosioon.

  • Osassa 1 käsitellään oppaan kannalta keskeiset pääkäsitteet; työhyvinvointi, mitä strategisuudella työhyvinvoinnin johtamisessa tarkoitetaan ja mitä on tiedolla johtaminen.
  • Osassa 2 esitellään neljä eri näkökulmaa, joihin työhyvinvoinnin strategisen johtamisen huomion työpaikolla tulisi kiinnittyä. Johtamistoiminnan tulee kohdentua työhön, työntekijöihin, työympäristöön ja organisaation tukeen, ja ottaa aina huomioon työhyvinvointi, joka puolestaan edistää tuloksellista työn tekemistä ja organisaation tavoitteita.
  • Osa 3 keskittyy työhyvinvointiin liittyvään tietoon ja erilaisiin tapoihin kerätä ja analysoida tietoa. Esitämme myös ehdotuksia siitä, millaista tietoa kustakin osassa 2 esitellystä johtamiskohteesta kannattaisi hyödyntää.
Työhyvinvoinnin tiedolla johtaminen sote-alalla -oppaan kolme pääosiota.
Kuva 1. Työhyvinvoinnin tiedolla johtaminen sote-alalla -oppaan kolme pääosiota.

Toteuttajat

 Mervi Halonen, Maarit Kauppi, Liisa Mäkelä, Jouni Sipponen, Jaana Laitinen

Kainuun sote logo
EU-logot

Avainsanat

Työhyvinvointi ja työkyky