Hanke

Joint Action on Cardiovascular Disease and Diabetes (JACARDI)

Työterveyslaitoksen JACARDI-hanke tutkii ja kehittää parhaita keinoja työkyvyn, palautumisen ja terveyden edistämiseen sote-työpaikoilla. Hanke kehittää sekä esihenkilöiden että työntekijöiden työkyvyn lukutaitoa.
-

Aikataulu

11/2023–10/2027

21 maan yhteinen hanke

JACARDI on 21 Euroopan maan yhteinen hanke, jonka tavoitteena on hallita sydän- ja verisuonisairauksien ja diabeteksen vaikutuksia yhteiskunnan, palvelujärjestelmän, työpaikkojen ja yksilön tasolla. Hankkeessa kehitetään sydän- ja verisuonisairauksien ja diabeteksen ehkäisyä ja hoitoa sekä edistetään työelämään osallistumista sairauksista huolimatta ottamalla käyttöön aiemmin vaikuttavaksi todettuja tai näytön perusteella lupaavia toimintamalleja kansallisten tarpeiden mukaisesti.

Työterveyslaitoksen teema-alueena hankkeessa on työelämään osallistuminen ja kohderyhmänä sote-alan työntekijät. 

Jacardin yhteinen hankesivu: jacardi.eu
Seuraa yhteishanketta LinkedInissä: www.linkedin.com/company/jacardi

Tavoitteet

JACARDI-yhteishankkeen tavoitteena on vähentää sydän- ja verisuonisairauksien ja diabeteksen aiheuttamaa haittaa EU-maissa yksilötasolla ja yhteiskunnallisesti. 

Työterveyslaitos katsoo tavoitetta työelämään osallistumisen sekä työkyvyn edistämisen ja ylläpitämisen näkökulmasta. Tavoitteena on etenkin lisätä sote-työpaikkojen tietoisuutta ja osaamista työkyvyn tukemisesta.

 1. Tutkia miten suomalaisilla työpaikoilla voidaan tukea tyypin 2 diabetesta sekä sydän- ja verenkiertosairauksia sairastavien työntekijöiden työkykyä ja yhdenvertaista mahdollisuutta pysyä työelämässä tekemällä kontekstianalyysi.
 2. Koota tutkimusnäyttöä niistä tekijöistä, joihin työssä pitää vaikuttaa, jotta sydän- ja verisuonitauteja ja tyypin 2 diabetesta sairastavien sote-työntekijöiden työkyky pysyy. 
 3. Koota parhaita käytäntöjä esihenkilöiden ja työntekijöiden työkyvyn lukutaidon, työkyvyn johtamisen, työkyvyn, palautumisen ja terveyden edistämiseksi työssä.
 4. Tutkia haastattelemalla, mitkä tekijät tukevat ja estävät esihenkilön työtä yksikön työkyvyn edistämiseksi, millaiset ovat esihenkilöiden tiedot ja taidot, millaista koulutusta he kaipaavat, ja miten he itse huolehtivat omasta työkyvystä ja työstä palautumisesta.
 5. Tutkia esihenkilöiden koulutusintervention vaikutuksia esihenkilön motivaatioon tukea työyhteisöjen ja yksilöiden työkykyä sekä työyhteisön ja esihenkilön omaan työstä palautumiseen ja työkykyyn.
 6. Tutkia työyhteisöön, yksilöön, työympäristöön sekä työn rakenteisiin ja prosesseihin kohdistuvien toimenpiteiden vaikutuksia työkykyyn, työstä palautumiseen ja terveyteen. 

Aineistot ja menetelmät

Taustatutkimus

 • Kontekstianalyysi
 • Parhaat käytännöt
 • Kirjallisuuskatsaus

Tilannekuva hankkeen sote-organisaatioissa

 • Esihenkilöiden haastattelut
 • Tilannekatsaus

Interventiot hankkeessa mukana olevissa sote-organisaatioissa

 • Esihenkilöiden koulutusinterventio
 • Työntekijöiden koulutusinterventio
 • Alku-, väli- ja loppukyselyt

Tulokset ja vaikuttavuus

JACARDIssa mukana oleville organisaatioille on luvassa vaikuttavia keinoja työkyvyn edistämiseen työssä. Hankkeessa syntyneet ja havaitut parhaat käytännöt kerätään myös yleisesti hyödynnettäviksi oppaiksi ja materiaaleiksi esihenkilön ja työyhteisön työkyvyn, palautumisen ja terveellisten elintapojen edistämiseksi työyhteisössä.

Hankkeen tuloksena syntyy lisäksi uutta tutkimustietoa työkyvystä ja työstä palautumisesta. Tietoa hyödynnetään tieteellisen tutkimuksen lisäksi yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Työkyvyn lukutaito on yhdistelmä tietoa, ymmärrystä, motivaatiota ja käytännön valintoja. Tunnistat ammattisi vaatimukset ja tiedät, työsi kuormitus- ja riskitekijät. Osaat ottaa nämä asiat huomioon ja toimia terveyttä ja työkykyä vahvistavalla tavalla niin töissä kuin vapaalla.

Kysy hankkeesta

Nina Nevanperä

tutkija
Sähköpostiosoite
Nina.Nevanpera [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 6015
Jaana Laitinen

Jaana Laitinen

tutkimusprofessori
Sähköpostiosoite
jaana.laitinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 6006

Yhteistyötahot

JACARDI-yhteishankkeen koordinaattori on Istituto Superiore di Sanita (ISS) (Italia).

JACARDIn työhön osallistumisen työpakettia johtaa Poznan University of Medical Sciences (PUMS) (Puola).

Kumppanit Suomessa ja linkitykset niiden hankesivuille:

Rahoittajat

The EU4Health programme (Euroopan komissio) ja Työterveyslaitos