Arbetshälsoinstitutet utredde en bredare användning av skydd av FFP-klass

Enligt Arbetshälsoinstitutet finns det inte skäl till en bredare användning av skydd av FFP-klass i Finland. På grund av det försämrade coronavirusläget i Centraleuropa har bl.a. Tyskland rekommenderat användning av skydd av FFP2-klass för sina medborgare. Social- och hälsovårdsministeriet gav Arbetshälsoinstitutet i uppdrag att utreda huruvida det finns skäl att använda skydd av FFP-klass i större utsträckning även i Finland.

Enligt experter inom hälsovård smittar coronavirus framför allt som droppsmitta på nära håll. De primära metoderna för att bekämpa smitta är säkerhetsavstånd, handtvätt och hosthygien.

När mun- och nässkydd dvs. så kallade kirurgiska masker används på rätt sätt minskar dem risken att sprida droppsmitta. Kirurgiska masker används bland annat i sjukhus vid operationer.

- Kirurgiska masker räcker för vardagsanvändning och man behöver inte börja använda andningsskydd av FFP2-nivå i större utsträckning i Finland, säger Arbetshälsoinstitutets generaldirektör Antti Koivula.

- Kirurgiska masker är av engångstyp och de identifieras genom CE EN 14683-märkningen. Maskerna kan köpas till exempel i livsmedelsaffärer.

Kirurgiska masker finns tillgängliga, så man kan öka deras användning. Andningsskydden av FFP2-klass ska reserveras för de personer som behöver effektivt skydd i sitt arbete. Till exempel behöver yrkesmänniskor inom hälsovård FFP2-skydd vid åtgärder som producerar aerosol. Dessutom finns bl.a. inom industrin många arbetsuppgifter med hälsovådligt damm och därför behöver man FFP2-skydd i dem.

Arbetsgivaren ansvarar för sina arbetstagares hälsa och säkerhet i arbetet och beslutar om nödvändig skyddsutrustning på grundval av en riskanalys. I coronavirussituationen beaktar arbetsgivaren även regionala rekommendationer i riskanalysen. Arbetstagarens lagstadgade skyldighet är att följa arbetsgivarens anvisningar om arbetarskydd.

I Finland är sjukdomssituationen bättre än i många andra länder men den försämras på många ställen även här. Situationen kan förändras snabbt på grund av nya virusvarianter.

Mer information

Antti Koivula, generaldirektör, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 2340, antti.koivula[at]ttl.fi
Carita Aschan, direktör, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 820 0923, carita.aschan[at]ttl.fi
Tommi Alanko, direktör, Arbetshälsoinstitutet, tfn 040 719 2521, tommi.alanko[at]ttl.fi

Se också

Information om att skydda sig mot coronavirussmitta: ansiktsmasker, mun- och nässkydd och andningsskydd (Arbetshälsoinstitutet)
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-suu-ja-nenasuojus

 

Dela innehåll på sociala medier!