Artificiell intelligens skapar nya möjligheter att förbättra arbetssäkerheten med hjälp av data

Arbetshälsoinstitutets forskningsprojekt gav ny information om hur användningen av arbetssäkerhetsdata kan utvecklas i organisationer. I forskningsprojektet granskade man på vilket sätt och under vilka förutsättningar maskininlärningsmetoder kan utnyttjas som verktyg inom säkerhetsledning och säkerhetsforskning. Samtidigt publicerades en avgiftsfri handbok i att gynna och göra det enklare för organisationer att utveckla säkerhet som grundar sig på data.
Kuvituskuva datalouhinnasta.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 12.10.2023 

Arbetshälsoinstitutet genomförde det fyra år långa forskningsprojektet Utveckling av säkerhetsledningen genom datautvinning – AI Safety tillsammans med fyra industriföretag. Syftet var att utveckla säkerhetsledningen och arbetssäkerheten.

Maskininlärningsmetoderna hjälper till vid analys av stora material

Organisationer har en allt större vilja att utnyttja samlad arbetssäkerhetsdata som stöd för säkerhetsledningen. Det finns ofta så mycket data att det skulle vara verkligt arbetsdrygt att gå igenom materialet med traditionella metoder. 

Nu finns det hjälp i form av maskininlärningsmetoder, såsom textutvinning, som möjliggör en snabb analys av stora material. Utöver traditionell arbetssäkerhetsdata kan arbetssäkerheten också analyseras utifrån ofta dold information i anslutning till verksamhetsmiljön och kontexten.  

Under de senaste åren har entusiasmen över artificiell intelligens ökat intresset för hurudana lösningar artificiell intelligens skulle kunna erbjuda för utmaningarna i affärsverksamheten och arbetslivet. Samtidigt kan möjligheterna att tillämpa artificiell intelligens i praktiken blivit suddigare. 

– Vi glömmer lätt bort att artificiell intelligens behöver högklassig data för att kunna generera nyttig information. Beträffande arbetssäkerhetsdata innebär detta till exempel att datainsamling och utredningar i anslutning till incidenter görs systematiskt och att de faktorer som påverkar i avvikelsens och människans verksamhet registreras på ett heltäckande sätt i textbeskrivningarna, berättar forskningschef Maria Tiikkaja från Arbetshälsoinstitutet.

– Betydelsen av kontextdata lyfts särskilt fram när man utarbetar prognosmodeller. Till exempel kan en ökning av mängden övertid eller produktion förutsäga en ökning av säkerhetsavvikelser. Om säkerhetsdata inte vid analysen kan kopplas till annan organisationsdata kan man inte lyfta fram sådana faktorer i organisationens verksamhet som hör samman med förekomsten av säkerhetsincidenter, fortsätter specialsakkunnig Olli Haavisto från Arbetshälsoinstitutet.

Den nya handboken ger tips om utvecklingen av säkerhetsdata

I samband med projektet AI Safety publicerades en handbok i syfte att gynna och underlätta organisationers verksamhet. Handboken lyfter fram utvecklingsåtgärder för att samla in säkerhetsdata och förbättra datakvaliteten. Handboken ger tips om på vilket sätt och hurudan data organisationen ska samla in för att bättre kunna utnyttja den vid utvecklingen och ledningen av en maskininlärningsbaserad arbetssäkerhet.

Med hjälp av data kan man sträva efter att förutspå utvecklingen av en framtids arbetssäkerhetssituation samt på ett förutseende sätt vidta nödvändiga åtgärder. Utöver datakvaliteten i datainsamlingen, till exempel saker som ska registreras i fritt formulerad text, är också planeringen av datasystemen viktig. Systemen ska vara användarvänliga, lätt tillgängliga och styra mot registrering av nödvändig information. 

 – Vid datainsamling bör man utöver datamängden särskilt fokusera på kvaliteten. I stället för till exempel rapporteringskvoterna för obligatoriska säkerhetsobservationer lönar det sig att fokusera på personalens utbildning i frågor som påverkar säkerheten och att identifiera faktorer som inverkar på dessa, säger Maria Tiikkaja.

I en ideal situation skulle organisationen ha tillgång till mångsidig analyserad jämförelseinformation, där data insamlad från dess olika funktioner skulle förenas. Bedömningens resultat genererar nödvändiga rapporter för att kunna skapa en situationsbild av arbetssäkerheten, information för att utveckla arbetssäkerheten och för livslångt lärande. I bästa fall kan organisationerna skapa helt nya metoder att utnyttja analyserad arbetssäkerhetsdata, vilket bidrar till att förnya hela säkerhetsledningen och -verksamheten.

Information om projektet

Ytterligare information

  • Forskningschef Maria Tiikkaja, Arbetshälsoinstitutet, tfn 040 753 7644, maria.tiikkaja [at] ttl.fi (maria[dot]tiikkaja[at]ttl[dot]fi)

Dela innehåll på sociala medier!