Branschspecifika skillnader i utbrändhet och arbetsengagemang – så här bedöms det egna välbefinnandet i arbetet

Med Arbetshälsoinstitutets Hur mår du?-självutvärderingstest kan vem som helst mäta nivån av sitt välbefinnande i arbetet – och nästan 80 000 respondenter har redan gjort det. Ett omfattande material har samlats i tjänsten Arbetslivskunskap utifrån testsvaren, och materialet visar en mångsidig bild av fenomen inom välbefinnandet i arbetet. Det är skäl att beakta psykiskt välbefinnande inom olika branscher. Till exempel förekommer symtom på utbrändhet ofta i fysiskt belastande arbeten och inom traditionellt mansdominerade branscher.
kuvituskuva: rakennusalan työntekijöitä puhelin kädessä
Jari Hakanen
Jari Hakanen

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 13.10.2022

Hur mår du?-arbetsvälbefinnandetestet bedömer respondentens välbefinnande i arbetet med sex olika dimensioner: arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang, symtom på utbrändhet, tristess i arbetet, arbetsberoende och nivån på arbetsförmågan.

– När välbefinnandet i arbetet mäts via flera olika typer av erfarenhet får man en mångsidig bild av det – om både positiva och negativa erfarenheter, berättar specialforskare Jaana-Piia Mäkiniemi från Arbetshälsoinstitutet.

Hur mår du?-testet har besvarats av nästan 80 000 respondenter. Ett anonymiserat material har sammanställts i Arbetslivskunskap-tjänsten utifrån cirka 45 000 av svaren. Materialet presenterar fördelningen av svaren inom arbetshälsans samtliga dimensioner. 

Arbetstillfredsställelse eller utbrändhet hos över hälften av respondenterna

-
Se tabellen i tjänsten Arbetslivskunskap. Visualiseringarna kan också enkelt inbäddas på den egna webbplatsen. Koden finns bakom Inbädda innehåll-knappen på sidan.

Av respondenterna har något över hälften bedömt att deras arbetstillfredsställelse är hög. Tyvärr finns det lika många som bedömt att de ofta har symtom på arbetsutmattning.

Knappa hälften har bedömt sitt arbetsengagemang vara högt och sin arbetsförmåga genomsnittlig. 

Vad gäller arbetsberoende och tristess i arbetet är den vanligaste nivån i svaren lindrig.

– Erfarenheterna av välbefinnande i arbetet är inte separata från varandra och utesluter inte varandra, utan det är fråga om en helhet. Samma person kan till exempel uppleva både lindrigt arbetsberoende och högt arbetsengagemang. Det finns dock en tydligare negativ förbindelse mellan vissa erfarenheter: till exempel förekommer kraftiga symtom på utbrändhet vanligen inte tillsammans med arbetsengagemang, säger Jaana-Piia Mäkiniemi. 

Arbetsengagemang vanligast i människorelationsyrken och utbrändhet vanligast inom mansdominerade arbetstagarbranscher 

Utöver det totala materialet kan erfarenheter av välbefinnande i arbetet granskas i tjänsten Arbetslivskunskap enligt bransch, utbildning, ålder och kön. 

Av svaren framgår det att symtom på utbrändhet förekommer ofta i fysiskt belastande arbeten och inom traditionellt mansdominerade branscher. Även tristess i arbetet förekommer oftare i så kallat utförande arbete.

– Utöver fysiskt välbefinnande är det också viktigt att beakta arbetstagarnas psykiska välbefinnande och hur man ökar resurserna som stärker arbetets meningsfullhet på ett mångsidigt sätt inom dessa branscher, säger forskningsprofessor Jari Hakanen från Arbetshälsoinstitutet.

Arbetsengagemanget är högst inom utbildningsområdet och social- och hälsovårdstjänsterna.

– Även i tidigare undersökningar och på hela Europas nivå har vi märkt att arbetsengagemanget är högre inom de mycket kritiserade social- och hälsovårds- och utbildningsbranscherna än inom andra sektorer. I dessa jobb är arbetets syfte, variation och känslan av prestation starka drag som ökar meningsfullheten, konstaterar Jari Hakanen.

Arbetsberoende och tristess i arbetet är dimensioner av välbefinnande i arbetet som inte har undersökts i lika stor utsträckning, och nu fick man branschspecifik information om dessa. Enligt materialet är arbetsberoende mest frekvent inom fastighetsbranschen, jordbruk, skogsbruk och fiske. Tristess i arbetet förekommer mest frekvent inom transport- och lagersektorn, industrin och byggbranschen. 

Bekanta dig med materialet i tjänsten Arbetslivskunskap 

Hur mår du?-arbetsvälbefinnandetestet

  • Det avgiftsfria Hur mår du?-arbetsvälbefinnandetestet är en del av Verktygslådan för att stödja psykisk hälsa som utvecklats inom Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet: Hur mår du? –arbetsvälbefinnandetestet (ttl.fi)
  • Du får personlig respons utifrån dina svar som du kan jämföra med svar från andra i Arbetslivskunskap-tjänsten om du vill.

Ytterligare information  

  • specialforskare Jaana-Piia Mäkiniemi, Arbetshälsoinstitutet, jaana-piia.makiniemi [at] ttl.fi, 050 473 6062   
  • forskningsprofessor Jari Hakanen, Arbetshälsoinstitutet, jari.hakanen [at] ttl.fi, 040 562 5433 

Dela innehåll på sociala medier!